Sida 17 av 27FÖREGNÄSTA

Skapa din första presentation

Klicka på knappen Övning i PowerPoint om du vill öppna PowerPoint-fönstret och övningsfönstret

Filstorlek: 33,5 kB (<1 min. vid 56 kbit/s)

Övning i PowerPoint
Har du problem med övningen?
HjälpLäs våra felsökningstips


Välj ett nytt tema för dina presentationsbilder. Lägg till en illustration och anpassa den. Gå ett steg längre än lektionen och avsluta med att lägga till en animering.

Om övningen

När du klickar på Övning i PowerPoint hämtas en tom presentation som öppnas i PowerPoint. Ett separat fönster med övningsinstruktioner visas bredvid (se bilden). Obs!     Du måste ha PowerPoint 2007 installerat på datorn.

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.


När du använder ett tema påverkar det alltid alla bilder i presentationen.

Sant.

Falskt.

Du kan infoga en textruta från en ikon med vissa bildlayouter.

Sant.

Falskt.

Varför måste du se till att alternativet Lås höjd-/breddförhållandet är valt när du ändrar storlek på ett bildobjekt?

Då förankras bildobjektet i bilden.

Det ser till att färgen blir så bra som möjligt.

Bildobjektet behåller sina proportioner när du ändrar storlek på det.

Du vill justera en bildtext efter ett bildobjekt i en bild, så att bildtexten centreras direkt under bildobjektet. Med bildobjektet och bildtexten markerat klickar du på fliken Format under Bildverktyg i menyfliksområdet. Men var hittar du kommandot som utför den justering som du vill ha?

Knappen Ändra bild i gruppen Justeringar.

Knappen Justering i gruppen Ordna.

Knappen Rotera i gruppen Ordna.

Sida 17 av 27FÖREGNÄSTA