Sida 1 av 11FÖREGNÄSTA

Skapa din första PowerPoint 2010-presentation

PowerPoint 2010
Lär dig hur du skapar en PowerPoint 2010-presentation och förbereder den inför framförandet inför publik.

Om den här kursen

Den här kursen omfattar:

  • En lektion som du gör i din egen takt, och en övning för att få praktisk erfarenhet.
  • Ett kort prov i slutet av lektionen (provet poängsätts inte).
  • En snabbreferens som du kan använda som referens efter kursen.

Mål

När du har slutfört den här kursen kommer du att kunna följande:

  • Skapa bilder och lägga till text.
  • Välja en bildlayout, infoga en bild och använda ett tema.
  • Ändra storlek och position för bildelement.
  • Formatera bilder, former och annat bildinnehåll.
  • Skapa stödanteckningar som du kan använda under presentationen.
  • Dela presentationsfilen för granskning.
  • Skriva ut åhörarkopior och förbereda presentationen.

Innan du börjar

De praktiska övningarna kräver att du har PowerPoint 2010.

Sida 1 av 11FÖREGNÄSTA