Översätta text

När du använder funktionen Referensinformation kan du översätta enstaka ord eller korta fraser genom att använda tvåspråkiga lexikon eller översätta hela ditt dokument genom att använda webbaserade maskinöversättningstjänster. Om du vill översätta text kan du även måsta uppfylla operativsystemskraven för vissa språk.

Vad vill du göra?


Översätta text

 Obs!   Maskinöversättning är bra att använda för att förmedla grundtanken i ett innehåll och när du vill kontrollera om innehållet i en text är relevant för dig. För viktiga eller känsliga dokument rekommenderar vi att du använder en mänsklig översättare, eftersom det kan hända att maskinöversättningen inte klarar av att förmedla hela innehållet och stilen i en text.

Vilket program i använder du?


Excel

 1. Klicka på Översätt på fliken Referensinformation.
 2. Om det här är den första gången du använder översättningstjänster klickar du på OK om du vill installera de tvåspråkiga lexikonen och aktivera översättningstjänsten med åtgärdsfönstret Referensinformation.
 3. Om du vill ändra vilka språk som används för översättningen markerar du de språk som du vill översätta till och från under Översättning i åtgärdsfönstret Referensinformation. Om du exempelvis vill översätta från engelska till franska klickar du på Engelska (amerikansk) i Från-listan och på Franska (Frankrike) i Till-listan.

 Obs!   Om du vill anpassa vilka resurser som används för översättningen klickar du på Översättningsalternativ och markerar sedan de önskade sökalternativen.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill översätta ett specifikt ord trycker du på ALT och klickar på ett ord. Resultaten visas i åtgärdsfönstret Referensinformation under Översättning.
  • Om du vill översätta en kort fras markerar du orden, trycker du på ALT och klickar på den markerade texten. Resultaten visas i åtgärdsfönstret Referensinformation under Översättning.
  • Om du vill översätta ett ord eller en fras skriver du ordet eller frasen i rutan Sök efter och klickar sedan på Starta sökning Bild av knapp.

Överst på sidan Överst på sidan

OneNote

 1. Klicka på ReferensinformationVerktyg-menyn och klicka sedan på Översättning i listan Alla referenskällor.

Åtgärdsfönstret Referensinformation

 1. Om det här är den första gången du använder översättningstjänster klickar du på OK om du vill installera de tvåspråkiga lexikonen och aktivera översättningstjänsten med åtgärdsfönstret Referensinformation.
 2. Om du vill ändra vilka språk som används för översättningen markerar du de språk som du vill översätta till och från under Översättning i åtgärdsfönstret Referensinformation. Om du exempelvis vill översätta från engelska till franska klickar du på Engelska (amerikansk) i Från-listan och på Franska (Frankrike) i Till-listan.

 Obs!   Om du vill anpassa vilka resurser som används för översättningen klickar du på Översättningsalternativ och markerar sedan de önskade sökalternativen.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill översätta ett specifikt ord trycker du på ALT och klickar på ett ord. Resultaten visas i åtgärdsfönstret Referensinformation under Översättning.
  • Om du vill översätta en kort fras markerar du orden, trycker du på ALT och klickar på den markerade texten. Resultaten visas i åtgärdsfönstret Referensinformation under Översättning.
  • Om du vill översätta ett ord eller en fras skriver du ordet eller frasen i rutan Sök efter och klickar sedan på Starta sökning Bild av knapp.

Överst på sidan Överst på sidan

Outlook

 1. Högerklicka på brödtexten och klicka sedan på Översätt på snabbmenyn.

 Obs!   Du kan göra detta i alla nya objekt och i läsfönstret.

 1. Du kan också klicka på brödtexten i ett nytt meddelande och sedan klicka på Stavning i gruppen Språkkontroll på fliken Meddelande och sedan klicka på Översätt.

Menykommandot Översätt

 1. Om det här är den första gången du använder översättningstjänster klickar du på OK om du vill installera de tvåspråkiga lexikonen och aktivera översättningstjänsten med åtgärdsfönstret Referensinformation.
 2. Om du vill ändra vilka språk som används för översättningen markerar du de språk som du vill översätta till och från under Översättning i åtgärdsfönstret Referensinformation. Om du exempelvis vill översätta från engelska till franska klickar du på Engelska (amerikansk) i Från-listan och på Franska (Frankrike) i Till-listan.

 Obs!   Om du vill anpassa vilka resurser som används för översättningen klickar du på Översättningsalternativ och markerar sedan de önskade sökalternativen.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill översätta ett specifikt ord trycker du på ALT och klickar på ett ord. Resultaten visas i åtgärdsfönstret Referensinformation under Översättning.
  • Om du vill översätta en kort fras markerar du orden, trycker du på ALT och klickar på den markerade texten. Resultaten visas i åtgärdsfönstret Referensinformation under Översättning.
  • Om du vill översätta ett ord eller en fras skriver du ordet eller frasen i rutan Sök efter och klickar sedan på Starta sökning Bild av knapp.

Överst på sidan Överst på sidan

PowerPoint

 1. Klicka på Översätt på fliken Granska.
 2. Om det här är den första gången du använder översättningstjänster klickar du på OK om du vill installera de tvåspråkiga lexikonen och aktivera översättningstjänsten med åtgärdsfönstret Referensinformation.
 3. Om du vill ändra vilka språk som används för översättningen markerar du de språk som du vill översätta till och från under Översättning i åtgärdsfönstret Referensinformation. Om du exempelvis vill översätta från engelska till franska klickar du på Engelska (amerikansk) i Från-listan och på Franska (Frankrike) i Till-listan.

 Obs!   Om du vill anpassa vilka resurser som används för översättningen klickar du på Översättningsalternativ och markerar sedan de önskade sökalternativen.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill översätta ett specifikt ord trycker du på ALT och klickar på ett ord. Resultaten visas i åtgärdsfönstret Referensinformation under Översättning.

 Obs!   Användningen av ALT+klickning stöds inte i Microsoft Office PowerPoint. Skriv istället ordet eller frasen i rutan Sök efter och klicka sedan på Starta sökning Bild av knapp.

 • Om du vill översätta en kort fras markerar du orden, trycker du på ALT och klickar på den markerade texten. Resultaten visas i åtgärdsfönstret Referensinformation under Översättning.

 Obs!   Användningen av ALT+klickning stöds inte i Microsoft Office PowerPoint. Skriv istället ordet eller frasen i rutan Sök efter och klicka sedan på Starta sökning Bild av knapp.

 • Om du vill översätta ett ord eller en fras skriver du ordet eller frasen i rutan Sök efter och klickar sedan på Starta sökning Bild av knapp.

Överst på sidan Överst på sidan

Publisher

 1. Klicka på ReferensinformationVerktyg-menyn och klicka sedan på Översättning i listan Alla referenskällor.

Åtgärdsfönstret Referensinformation

 1. Om det här är den första gången du använder översättningstjänster klickar du på OK om du vill installera de tvåspråkiga lexikonen och aktivera översättningstjänsten med åtgärdsfönstret Referensinformation.
 2. Om du vill ändra vilka språk som används för översättningen markerar du de språk som du vill översätta till och från under Översättning i åtgärdsfönstret Referensinformation. Om du exempelvis vill översätta från engelska till franska klickar du på Engelska (amerikansk) i Från-listan och på Franska (Frankrike) i Till-listan.

 Obs!   Om du vill anpassa vilka resurser som används för översättningen klickar du på Översättningsalternativ och markerar sedan de önskade sökalternativen.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill översätta ett specifikt ord trycker du på ALT och klickar på ett ord. Resultaten visas i åtgärdsfönstret Referensinformation under Översättning.
  • Om du vill översätta en kort fras markerar du orden, trycker du på ALT och klickar på den markerade texten. Resultaten visas i åtgärdsfönstret Referensinformation under Översättning.
  • Om du vill översätta ett ord eller en fras skriver du ordet eller frasen i rutan Sök efter och klickar sedan på Starta sökning Bild av knapp.

Överst på sidan Överst på sidan

Visio

 1. Klicka på ReferensinformationVerktyg-menyn och klicka sedan på Översättning i listan Alla referenskällor.

Åtgärdsfönstret Referensinformation

 1. Om det här är den första gången du använder översättningstjänster klickar du på OK om du vill installera de tvåspråkiga lexikonen och aktivera översättningstjänsten med åtgärdsfönstret Referensinformation.
 2. Om du vill ändra vilka språk som används för översättningen markerar du de språk som du vill översätta till och från under Översättning i åtgärdsfönstret Referensinformation. Om du exempelvis vill översätta från engelska till franska klickar du på Engelska (amerikansk) i Från-listan och på Franska (Frankrike) i Till-listan.

 Obs!   Om du vill anpassa vilka resurser som används för översättningen klickar du på Översättningsalternativ och markerar sedan de önskade sökalternativen.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill översätta ett specifikt ord trycker du på ALT och klickar på ett ord. Resultaten visas i åtgärdsfönstret Referensinformation under Översättning.
  • Om du vill översätta en kort fras markerar du orden, trycker du på ALT och klickar på den markerade texten. Resultaten visas i åtgärdsfönstret Referensinformation under Översättning.
  • Om du vill översätta ett ord eller en fras skriver du ordet eller frasen i rutan Sök efter och klickar sedan på Starta sökning Bild av knapp.

Överst på sidan Överst på sidan

Word

 1. Klicka på Översätt på fliken Granska.

 Tips!   Högerklicka var som helst i dokumentet i Word och klicka sedan på Översätt på snabbmenyn.

 1. Om det här är den första gången du använder översättningstjänster klickar du på OK om du vill installera de tvåspråkiga lexikonen och aktivera översättningstjänsten med åtgärdsfönstret Referensinformation.
 2. Om du vill ändra vilka språk som används för översättningen markerar du de språk som du vill översätta till och från under Översättning i åtgärdsfönstret Referensinformation. Om du exempelvis vill översätta från engelska till franska klickar du på Engelska (amerikansk) i Från-listan och på Franska (Frankrike) i Till-listan.

 Obs!   Om du vill anpassa vilka resurser som används för översättningen klickar du på Översättningsalternativ och markerar sedan de önskade sökalternativen.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill översätta ett specifikt ord trycker du på ALT och klickar på ett ord. Resultaten visas i åtgärdsfönstret Referensinformation under Översättning.
  • Om du vill översätta en kort fras markerar du orden, trycker du på ALT och klickar på den markerade texten. Resultaten visas i åtgärdsfönstret Referensinformation under Översättning.
  • Om du vill översätta ett helt dokument klickar du på Översätt hela dokumentet Bild av knapp under Översättning i åtgärdsfönstret Referensinformation. En översättning av ditt dokument visas i din webbläsare. Funktionen Översätt hela dokumentet är endast tillgänglig i Microsoft Office Word.

 Obs!   Sekretessvarning     Om du väljer att översätta hela dokumentet skickas ditt dokument okrypterat till en översättningsservice hos en tredje part. Precis som annan information som skickas i okrypterat format över Internet, kan andra få tillgång till informationen i dokumentet.

 • Om du vill översätta ett ord eller en fras skriver du ordet eller frasen i rutan Sök efter och klickar sedan på Starta sökning Bild av knapp.

Överst på sidan Överst på sidan

Aktivera skärmtipset för översättning i Outlook och Word

Du kan aktivera ett utökat skärmtips som översätter ord som du vilar över med pekaren. De språk som stöds som standard är engelska, franska och spanska. Andra språk är tillgängliga om tjänsten med översättningslexikon för det språket är tillgängligt.

Vilket program i använder du?


Outlook

 1. Klicka var som helst i brödtexten i ett nytt meddelande.
 2. Klicka på Stavning i gruppen Språkkontroll på fliken Meddelande och klicka sedan på Skärmtips för översättning.

 Tips!   Högerklicka var som helst i brödtexten i ett meddelande och klicka sedan på Översätt på snabbmenyn.

Överst på sidan Överst på sidan

Word

 1. Klicka på Skärmtips för översättning på fliken Granska.

Knapp för verktyget översättningstips

 1. Markera det språk du vill att ordet ska översättas till.
 2. Vila pekaren över ordet som du vill översätta.

Ett skärmtips visas bredvid ordet med översättningen av ordet.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
OneNote 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Visio 2007