Ordna bilderna i avsnitt

Artikelinnehåll:


Översikt över avsnitt

Har du någon gång tappat bort dig i en stor presentation då bildrubrikerna och numren blandas ihop och det blir omöjligt att navigera i presentationen? Du vet helt enkelt inte längre var du är!

I Microsoft PowerPoint 2010 kan du ordna dina bilder med den nya avsnittsfunktionen, på samma sätt som du ordnar filer i mappar. Du kan använda namngivna avsnitt för att hålla reda på grupper med bilder. Och du kan tilldela avsnitt till arbetskollegor så att alla vet vem som ansvarar för vad under samarbetet. Om du börjar med en tom plan kan avsnitten även användas för att skapa en disposition över presentationens ämnesområden.

Du kan visa avsnitt i både normalvyn och i bildsorteringsvyn. Dock är bildsorteringsvyn något mer praktisk när du vill ordna och sortera bilderna i logiska kategorier.

Nedan visas ett exempel på hur du kan visa avsnitt i normalvyn:

Avsnitt i normalvyn

Nedan visas ett exempel på hur du kan visa avsnitt i bildsorteringsvyn:

Med avsnitt strukturerar du olika typer av innehåll

Bildtext 1 Visar de valda avsnitten i bilduppsättningen
Bildtext 2 Ett annat avsnitt i bilduppsättningen
Överst på sidan Överst på sidan

Lägga till och namnge ett avsnitt

  1. Högerklicka mellan bilderna där du vill lägga till ett avsnitt i vyn Normal eller Bildsortering.

Lägg till ett avsnitt

I exemplet högerklickar du mellan två bilder i vyn Normal och sedan klickar du på Lägg till avsnitt.
  1. Byt namn på avsnittet genom att högerklicka på markeringen Namnlöst avsnitt och sedan klicka på Byt namn på avsnitt enligt bilden nedan.
  2. Ange ett namn för avsnittet och klicka på Byt namn (som visas i Byt namn ett avsnitt nedan).
Överst på sidan Överst på sidan

Byta namn på ett avsnitt

  1. Byt namn på ett befintligt avsnitt genom att högerklicka på Namnlöst avsnitt och klicka sedan på Byt namn på avsnitt enligt bilden nedan.

Byt namn på ett avsnitt

  1. Ange ett namn för avsnittet och klicka på Byt namn.
Överst på sidan Överst på sidan

Flytta ett avsnitt uppåt eller nedåt i en bildlista

Överst på sidan Överst på sidan
  • Högerklicka på avsnittet du vill flytta och klicka sedan på Flytta upp avsnitt eller Flytta ned avsnitt.

Ta bort ett avsnitt

  • Högerklicka på avsnittet du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort avsnitt.
Överst på sidan Överst på sidan
 
 
Gäller:
PowerPoint 2010