Sida 16 av 27FÖREGNÄSTA

Skapa din första presentation

Justera bildelement


När du har infogat alla element som du önskar på en bild i en presentation måste du se till att de placeras rätt i förhållande till varandra.

På den här bilden bör exempelvis textrutan med bildtexten anpassas efter bilden och antingen vänsterjusteras eller centreras.

Använd kommandot Ordna när du vill justera bildelement.

Bildtext 1 Om du vill vänsterjustera den här bildtexten efter bilden börjar du med att markera båda platshållarna.
Bildtext 2 Leta upp gruppen Ordna på fliken Format i Bildverktyg.
Bildtext 3 Klicka på knappen Justera och sedan på Vänsterjustera.

Ordna-kommandona är också tillgängliga i gruppen Rita på fliken Start.

Sida 16 av 27FÖREGNÄSTA