Sida 27 av 31FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med PowerPoint 2007

Kompatibilitetskontrollen och dess meddelande

I dialogrutan Kompatibilitetskontroll ser du vad som påverkas om du sparar till ett äldre format. Klicka på Hjälp-länkarna om du vill ha definitioner för Sammanfattning-meddelandena.

Går det att använda presentationer som har skapats i tidigare PowerPoint-versioner?

I PowerPoint 2007 kan du öppna och redigera presentationer som har skapats i tidigare PowerPoint-versioner. Men du får fundera över om du vill spara presentationerna i deras ursprungliga format eller spara dem i det nya formatet.

I PowerPoint 2007 får du hjälp att fatta rätt beslut.

Kompatibilitetskontroll

När du öppnar din presentation i PowerPoint 2007 identifieras den som en presentation i ett tidigare format. Därför sparas information i bakgrunden om allt du lägger till i filen, till exempel en ny SmartArt-grafik, som kanske inte fungerar på exakt samma sätt i det tidigare formatet.

När du sedan klickar på Spara öppnas dialogrutan Kompatibilitetskontroll. Med hjälp av kontrollen får du veta allt som kommer att hända med PowerPoint 2007-elementen om du sparar filen i dess ursprungliga format, PowerPoint 97-2003-presentation (.ppt). (Detta illustreras av bilden.)

Du kan avbryta kontrollen och välja det nya formatet i dialogrutan Spara som. Eller så kan du välja att fortsätta och spara presentationen i det tidigare formatet. Det sistnämnda alternativet behandlas mer i nästa avsnitt.

Sida 27 av 31FÖREGNÄSTA