Öppna eller spara en presentation i ett annat filformat

Du kan spara filer i flera olika format i Microsoft PowerPoint 2010, t.ex. JPEG (.jpg), Portable Document Format (.pdf), webbsidor (.html), OpenDocument-presentation (.odp) och till och med som en video eller film (och mer).

Du kan även öppna en mängd andra filformat med PowerPoint 2010, t.ex. OpenDocument-presentationer, webbsidor och andra filtyper.

 Obs! 

Vad vill du göra?


Spara en presentation i ett annat filformat

  1. Öppna den presentation som du vill spara i ett annat filformat i PowerPoint 2010.
  2. Klicka på Microsoft Backstage-knappen Microsoft Backstage-knappen.
  1. Klicka på Spara som.
  2. Skriv ett namn för presentationen i rutan Filnamn eller lämna det filnamn som visas.
  3. Klicka på det filformat som du vill använda i listan Filformat och klicka på Spara.

Spara som en fil i PowerPoint 2010.

 Obs!   Mer information om hur du väljer filformat finns i avsnittet Filformat som stöds i PowerPoint 2010.

 Viktigt!   

Överst på sidan Överst på sidan

Öppna en presentation i ett annat filformat

  1. Klicka på Microsoft Backstage-knappen Microsoft Backstage-knappen.
  1. Klicka på Öppna.
  2. I navigeringsfönstret klickar du på den mapp, enhet, flyttbara enhet (t.ex. en flash-enhet, CD eller DVD) eller på den Internetplats som innehåller filen som du vill öppna.
  3. Klicka på Alla PowerPoint-presentationer och välj Alla filer.

 Tips!   Filerna i dialogrutan Öppna är som standard PowerPoint-presentationsfiler.

Öppna en PowerPoint 2010-fil.

  1. Leta upp och klicka på filen. Klicka på Öppna.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
PowerPoint 2010