Om formgivningsmallar

I Microsoft PowerPoint finns formgivningsmallar (formgivningsmallar: En fil som innehåller formatmallar i en presentation, inklusive typ och storlek på punkter och teckensnitt; platshållares storlek och placering; bakgrundsdesign och fyllning, färgscheman samt en bildbakgrund och valfri rubrikbakgrund.) som du kan använda i en presentation för att ge dem ett designat, professionellt utseende.

Formgivningsmallar i Power Point

Formgivningsmallar i Power Point

Med åtgärdsfönstret (åtgärdsfönster: Ett fönster i ett Office-program som tillhandahåller vanliga kommandon. Dess placering och storlek gör att du kan använda dessa kommandon samtidigt som du arbetar med filerna.) Bilddesign kan du förhandsgranska och använda en formgivningsmall i presentationen. Mallen kan användas i alla bilder eller i markerade bilder, och du kan använda mer än en typ av formgivningsmall i en presentation.

När du använder en formgivningsmall läggs en bildbakgrund (bildbakgrund: Den huvudbild som innehåller information om en presentations tema och layouter, t.ex. bakgrund, färg, teckensnitt, effekter och platshållares storlekar och placeringar.) för den mallen till i presentationen. Om du använder en annan mall i alla bilderna, ersätts den gamla bildbakgrunden av bakgrunden i den nya mallen.

Du kan spara alla presentationer som du har skapat som en ny formgivningsmall och den blir tillgänglig i åtgärdsfönstret Bilddesign.

Andra typer av mallar

Presentationsmallar       En presentationsmall (presentationsmall: En formgivningsmall som också innehåller textförslag på varje bild. Du ersätter textförslagen med den text du vill ha. En presentationsmall innehåller en bildbakgrund och en valfri rubrikbakgrund.) har samma element som en formgivningsmall plus ett förslag till disposition för presentationen. Du använder en presentationsmall när du skapar en presentation för första gången med Innehållsguiden.

I en presentationsmall finns förslag på text för en speciell typ av presentation, som en affärsplan eller projektmål.

En bild i en presentationsmall med punktförslag

Du kan skapa egna presentationsmallar och lägga till dem i Innehållsguiden.

Mallar från webbplatser     På din arbetsplats använder ni kanske alltid en mall som sparats på en webbplats. Du kan hämta sådana filer direkt från PowerPoint.

Mallar på Microsoft.com     Välj bland ytterligare PowerPoint-mallar som kan hämtas från mallgalleriet på webbplatsen Microsoft Office Template Gallery för Microsoft Office Online. Mallarna är ordnade efter presentationstyp.

 
 
Gäller:
PowerPoint 2003