Om färgscheman

Ett färgschema består av åtta färger som används när man designar en bild – färger för bakgrund, text och linjer, skuggor, rubriktext, fyllningar, betoningar och hyperlänkar. En presentations färgschema bestäms av den formgivningsmall (formgivningsmallar: En fil som innehåller formatmallar i en presentation, inklusive typ och storlek på punkter och teckensnitt; platshållares storlek och placering; bakgrundsdesign och fyllning, färgscheman samt en bildbakgrund och valfri rubrikbakgrund.) som används.

Exempel på ett färgschema som du kan markera och använda i en bild

Bildtext 1   Färger som används i rubriktext och brödtext

Bildtext 2   Färger som används i bakgrund, fyllningar och skuggor

Bildtext 3   Färger som används i hyperlänkar, fyllningar och betoningar, t ex punkter

Du kan se en bilds färgschema genom att markera bilden och sedan visa åtgärdsfönstret (åtgärdsfönster: Ett fönster i ett Office-program som tillhandahåller vanliga kommandon. Dess placering och storlek gör att du kan använda dessa kommandon samtidigt som du arbetar med filerna.) BIlddesign-Färgscheman. Den markerade bildens färgschema visas markerad i åtgärdsfönstret.

I formgivningsmallen finns ett standardfärgschema, plus ytterligare scheman som du kan välja från, som alla är designade för mallen. Standardpresentationen eller den "blanka" presentationen i Microsoft PowerPoint innehåller också färgscheman.

Du kan använda ett färgschema i en bild, markerade bilder eller alla bilder, liksom i anteckningar (anteckningssidor: Sidor som visar författarens anteckningar bredvid bilden som anteckningarna hör till.) och åhörarkopior (åhörarkopior: En utskriven version av en presentation som kan innehålla flera bilder per sida och utrymme för åhörarnas anteckningar.).

Ändra färgscheman

Du kan ändra ett färgschema. Om du till exempel regelbundet använder samma formgivningsmall, men vill att den ska se lite annorlunda ut kan du använda betoningsfärg eller bakgrundsfärg. Du vill kanske kombinera presentationens färger med en speciell händelses temafärger, t ex vid en branschmässa.

En lista med åtta färger ur färgschemat och hur de används

Du kan ändra färg på alla element i bilden.

När du ändrar ett färgschema blir resultatet ett nytt färgschema, som blir en del av presentationsfilen så att du lätt kan använda den igen.

När du ändrar en färg kan du välja bland en rad färgalternativ.

Använda färger utanför färgschemat

Om du lägger till nya färger i presentationen, som inte är del av färgschemat, genom att till exempel ändra färgen på ett teckensnitt på ett ställe eller ge ett objekt en unik färg, läggs den nya färgen till i alla färgmenyer, och visas nedanför de åtta färgerna i färgschemat. När du ser alla färger du använder blir det lättare att vara konsekvent vid val av färg genom hela presentationen.

Färgmeny som visar de åtta färgerna i färgschemat plus en ny färg som lagts till

Bildtext 1   Färger i färgschemat

Bildtext 2   Nya färger som lagts till i presentationen

Du kan lägga till och visa upp till åtta nya färger. De färger som du lägger till, men som inte finns i färgschemat, ändras eller uppdateras inte om du åter använder färgschemat eller ändrar i formgivningsmallen.

 
 
Gäller:
PowerPoint 2003