Om bildbakgrunden

Bildbakgrunden är ett element i formgivningsmallen (formgivningsmallar: En fil som innehåller formatmallar i en presentation, inklusive typ och storlek på punkter och teckensnitt; platshållares storlek och placering; bakgrundsdesign och fyllning, färgscheman samt en bildbakgrund och valfri rubrikbakgrund.) som sparar information om mallen, inklusive teckensnitt, platshållare (platshållare: Rutor med prickade eller rutmarkerade kantlinjer som finns i de flesta layouter för bildspel. I dessa rutor kan du placera rubriker och brödtext eller objekt som diagram, tabeller och bilder.) storlek och plats, bakgrundsdesign och färgscheman (färgschema: En uppsättning med åtta balanserade färger som du använder för bilder, anteckningssidor och åhörarkopior. Ett färgschema består av bakgrundsfärg, en färg för linjer och text samt sex andra färger som har valts för att göra bilderna lätta att läsa.).

Stilelementen i bildbakgrunden

Bildtext 1   Teckensnitt för rubrik, brödtext och sidfot

Bildtext 2   Platshållare platser för text och objekt

Bildtext 3   Typer av punkter

Bildtext 4   Bakgrundsdesign och färgschema

Syftet med bildbakgrunden är att du ska kunna göra ändringar, till exempel byta teckensnitt, som återspeglas i hela presentationen.

Du kan göra följande i bildbakgrunden:

  • Ändra teckensnitt och punkter
  • Infoga illustrationer, till exempel en logotyp, som du vill ska finnas i flera bilder
  • Flytta platshållare, ändra storlek och formatering

Om du vill se bildbakgrunden visar du bakgrundsläget. Du kan göra ändringar i bildbakgrunden precis som i andra bilder, men kom ihåg att texten i bakgrunden bara är till för design. Den verkliga texten, som rubriker och listor ska skrivas in i bilden i normalläge eller i dialogrutan Sidhuvud och sidfot.

När du ändrar i bildbakgrunden sparas ändringar som du har gjort i enskilda bilder.

En bildbakgrund läggs till i presentationen när du använder en formgivningsmall. Mallen innehåller vanligtvis också en rubrikbakgrund där du kan göra ändringar som gäller bilder med en Rubrikbild-layout (layout: Hur element som rubrik- och underrubriktext, listor, bilder, tabeller, diagram, figurer och filmer ordnas i en bild.).

VisaParet bild- och rubrikbakgrund

Bildbakgrunden och rubrikbakgrunden för en formgivningsmall kallas Paret bild- och rubrikbakgrund (paret bild- och rubrikbakgrund: Bildbakgrunden och rubrikbakgrunden för en given designmall som du har tillämpat i en presentation.). De visas tillsammans i bakgrundsläget. Markera den bakgrundsminiatyr som du vill göra ändringar i.

Paret bild- och rubrikbakgrund i bakgrundsläge

Bildtext 1   Paret bild- och rubrikbakgrund, med rubrikbakgrunden markerad

Bildtext 2   Du kan ändra teckensnitt för rubrik, underrubrik och sidfot

Bildtext 3   Du kan ändra platshållaregenskaper för rubrik, underrubrik och sidfot

VisaGöra ändringar i flera bildbakgrunder

Om du använder mer än en formgivningsmall i presentationen, kommer du att ha flera bildbakgrunder, en för varje formgivningsmall som du har använt. Om du vill göra en ändring som gäller hela presentationen måste du därför göra ändringar i varje bildbakgrund eller bakgrundspar (beroende på om du använder rubrikbakgrunden också).

Flera bakgrunder som de visas i bakgrundsläget

Bildtext 1   Det första Paret bild- och rubrikbakgrund, med illustrationer i rubrikbakgrunden. Om du vill lägga till denna illustration i övriga bilder i presentationen, lägger du till den i bildbakgrunden i detta par och i det andra Paret bild- och rubrikbakgrund.

Bildtext 2   Det andra paret bild- och rubrikbakgrund.

Om du vill förenkla arbetet med flera bakgrunder finns det kommandon i Microsoft PowerPoint för att infoga, ta bort, ändra namn på, duplicera och spara bakgrunder. När du sparar en bakgrund förhindrar du att den tas bort automatiskt av PowerPoint under vissa omständigheter.

 
 
Gäller:
PowerPoint 2003