När ska jag använda SmartArt-grafik och när ska jag använda ett diagram?

En SmartArt-grafik är en visuell framställning av information och idéer och ett diagram är en visuell illustration av numeriska värden och data. SmartArt-grafik är i princip avsedda för text och diagram för siffror.

Med hjälp av informationen nedan kan du avgöra när det passar bäst att använda SmartArt-grafik respektive diagram.

Använd en SmartArt-grafik när du vill göra följande:

 • Skapa ett organisationsschema.
 • Visa en hierarki, till exempel ett beslutsträd.
 • Illustrera steg eller stadier i en process eller ett arbetsflöde.
 • Visa flödet i en process, ett förlopp eller liknande händelse.
 • Lista information.
 • Visa periodisk eller återkommande information.
 • Visa en relation mellan parter, till exempel överlappande koncept.
 • Skapa en illustration av en matris.
 • Visa proportionerlig eller hierarkisk information i en pyramidbild.
 • Snabbt skapa en illustration genom att skriva eller klistra in text och låta den placeras och ordnas automatiskt.

Information om hur du skapar SmartArt-grafik finns i Skapa SmartArt-grafik. Hjälp med att avgöra vilken SmartArt-grafiklayout du ska använda hittar du i Välja SmartArt-grafik.

Använd ett diagram när du vill göra följande:

 • Skapa ett stapeldiagram eller kolumndiagram.
 • Skapa ett linjediagram eller ett punktdiagram (datapunkt).
 • Skapa ett börskursdiagram som visar olika aktiekurser.
 • Skapa ett ytdiagram, ringdiagram, bubbeldiagram eller polärdiagram.
 • Länka till realtidsdata i en Microsoft Excel-arbetsbok.
 • Uppdatera diagrammet automatiskt när siffrorna i en Microsoft Excel-arbetsbok uppdateras.
 • Använda konsekvensanalys och kunna ändra siffror och se ändringarna direkt och automatiskt i diagrammet.
 • Automatiskt lägga till förklaringar eller stödlinjer baserade på dina data.
 • Använda diagramspecifika funktioner, exempelvis felstaplar eller dataetiketter.

Information om hur du skapar ett diagram finns i Skapa ett diagram från början till slut. Hjälp med att avgöra vilken typ av diagram du ska använda hittar du i Tillgängliga diagramtyper.

 
 
Gäller:
Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 2010