När och hur du ska använda vyer i PowerPoint 2010

Artikelinnehåll


Översikt av PowerPoint 2010-vyer

Vyerna i Microsoft PowerPoint 2010 som du kan använda när du ska redigera, skriva ut och hålla presentationer är följande:

 • Vyn Normal
 • Vyn Bildsortering
 • Vyn Anteckningssidor
 • Vyn Bildspel (omfattar även Föredragshållarvyn)
 • Läsvyn
 • Bakgrundsvyer: Bild, Åhörarkopia och Anteckningar

Som du ser i skärmdumpsbilden nedan hittar du PowerPoint-vyerna på två ställen:

 • I grupperna Bakgrundsvyer och Presentationsvyer på fliken Visa.
 • I ett lättanvänt fält i nederkanten av PowerPoint-fönstret där huvudvyerna (Normal, Bildsortering, Läsvy och Bildspel) är tillgängliga.

Vyer i PowerPoint

 Obs!   Om PowerPoint inte är installerat på datorn kan du använda PowerPoint Viewer 2010 om du vill visa en presentation.

Överst på sidan Överst på sidan

Vyer när du redigerar presentationen

I PowerPoint finns flera vyer där du kan skapa en professionell presentation.

Vyn Normal

Vyn Normal är redigeringsvyn som du använder när du skriver och formger presentationer. Vyn Normal har fyra områden:

Vyn Normal

Bildtext 1 Fliken Disposition    Det här är ett bra ställe att börja skriva ditt innehåll – du kan sätta dina idéer på pränt, planera hur de ska presenteras och flytta runt bilder och text. Fliken Disposition visar texten i din bild i dispositionsform.

 Obs!   Om du vill skriva ut ett exemplar av presentationens disposition där endast texten (som den visas i vyn Disposition) visas, utan grafik och animeringar, gör du så här: Välj Klicka på fliken Arkiv.

och klicka sedan på Skriv ut, på Helsidesbilder under Andra inställningar, klicka på Disposition och sedan på Skriv ut högst upp.

Bildtext 2 Fliken Bilder    Visa bilderna i din presentation som miniatyrer när du redigerar. Miniatyrerna gör det lättare för dig att navigera genom presentationen och se effekterna av de ändringar du gör. Du kan också enkelt arrangera om, lägga till och ta bort bilder här.

Bildtext 3 Fönstret Bilder    I det övre högra området av PowerPoint-fönstret visas en stor vy av den aktuella bilden i fönstret Bilder. Du kan lägga till text, infoga bilder, tabeller, diagram, SmartArt-grafik, ritade objekt, textrutor, filmer, ljud, hyperlänkar och animeringar i den aktuella bilden som visas i den här vyn.

Bildtext 4 Fönstret Anteckningar    I fönstret Anteckningar, nedanför fönstret Bild, kan du skriva in anteckningar som gäller den aktuella bilden. Du kan sedan skriva ut anteckningarna och ha dem som underlag när du håller presentationen. Du kan även skriva ut anteckningar till åhörarna eller ta med anteckningarna i en presentation som du skickar till åhörarna eller publicerar på en webbsida.

Du kan växla mellan flikarna Bilder och Disposition. Om du vill förstora eller dölja det fönster som innehåller flikarna Disposition och bilder kan du läsa mer i Bekanta dig med PowerPoint-arbetsytan.

 Obs!   Om du vill visa linjalen eller stödlinjer i vyn Normal går du till fliken Visa och markerar i gruppen Visa antingen kryssrutan Linjal eller Stödlinjer.

Överst på sidan Överst på sidan

Vyn Bildsortering

I vyn Bildsortering visas bilderna som miniatyrbilder. Med den här vyn är det enkelt att sortera och ordna bildsekvenser när du skapar en presentation, och även när du förbereder presentationen för utskrift.

Du kan också lägga till avsnitt i vyn Bildsortering och sortera bilder i olika kategorier eller avsnitt.

Vyn Bildsortering

Överst på sidan Överst på sidan

Vyn Anteckningssidor

Fönstret Anteckningar hittar du under fönstret Bilder. Du kan skriva anteckningar som gäller den aktuella bilden. Senare kan du skriva ut dina anteckningar och ha dem som stöd när du håller presentationen. Du kan också skriva ut anteckningar till åhörarna eller ta med anteckningarna i en presentation som du skickar till åhörarna eller publicerar på en webbsida.

När du vill visa och arbeta med dina anteckningar i helsidesformat klickar du på Anteckningssidor i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

Överst på sidan Överst på sidan

Bakgrundsvyer

De tre bakgrundsvyerna är Bild, Åhörarkopia och Anteckningar. De är huvudbilderna som lagrar information om presentationen, till exempel bakgrund, färg, teckensnitt, effekter samt platshållares storlek och position. Den främsta fördelen med att arbeta i en bakgrundsvy är att du kan göra formatändringar i bildbakgrunden, anteckningsbakgrunden och åhörarbakgrunden som återspeglas i alla bilder, anteckningssidor eller åhörarkopior som hör till presentationen.

Mer information om att arbeta med bakgrunder finns i Använda en eller flera bildbakgrunder i en presentation och Skapa eller anpassa en bildbakgrund.

Överst på sidan Överst på sidan

Vyer när du håller presentationen

Vyn Bildspel

Använd vyn Bildspel när du håller presentationen. I vyn Bildspel visas presentationen i helskärmsvy, precis så som presentationen kommer att se ut på en stor skärm, inför din publik. Du kan se hur grafik, tidsinställningar, filmer, animerade effekter och övergångseffekter kommer att fungera och se ut.

Tryck på ESC när du vill avsluta vyn Bildspel.

Överst på sidan Överst på sidan

Föredragshållarvyn

Föredragshållarvyn är en viktig vy som grundar sig på bildspelet och som du kan använda när du håller en presentation. Genom att använda två bildskärmar kan du köra andra program och visa talaranteckningar som åhörarna inte kan se.

Om du vill använda vyn Föredragshållare ska du kontrollera att datorn kan användas med flera bildskärmar. Aktivera stödet för flera bildskärmar och aktivera sedan vyn Föredragshållare.

Mer information om att använda föredragshållarvyn finns i Visa dina anteckningar privat medan du gör en presentation på flera skärmar.

Läsvyn

Använd Läsvyn om du håller presentationen genom att visa den på åhörarens dator, i stället för att hålla den framför åhörarna (på en storbildsskärm till exempel). Du kan också använda Läsvyn på din egen dator om du inte vill visa presentationen i helskärm med vyn Bildspel, utan i ett fönster med enkla kontroller där du kan granska presentationen. Du kan alltid växla från Läsvyn till en av de andra vyerna om du vill ändra presentationen.

Överst på sidan Överst på sidan

Vyer när du förbereder och skriver ut presentationen

Du kan spara papper och bläck genom att förbereda utskriftsjobbet innan du skriver ut. I PowerPoint finns vyer och inställningar som hjälper dig att ange vad du vill skriva ut (bilder, åhörarkopior eller anteckningssidor) och hur du vill att jobben ska skrivas ut (i färg, gråskala, svartvitt, med ramar o.s.v.).

Mer detaljerad information om att skriva ut och förhandsgranska utskrift finns i Skriva ut bilder eller åhörarkopior från presentationen.

Överst på sidan Överst på sidan

Vyn Bildsortering

I vyn Bildsortering visas bilderna som miniatyrbilder. Med den här vyn är det enkelt att sortera och ordna bildsekvensen när du förbereder bilderna för utskrift.

Vyn Bildsortering

Överst på sidan Överst på sidan

Förhandsgranskning

Med Förhandsgranskning kan du ange inställningar för vad du vill skriva ut – åhörarkopior, anteckningssidor och disposition eller bilder.

Överst på sidan Överst på sidan

Ange en standardvy

När du ändrar standardvy till en som passar ditt arbete öppnas PowerPoint alltid i den vyn. Tillgängliga vyer är bland annat Bildsortering, Endast disposition, Anteckningar och olika varianter av vyn Normal.

Som standard öppnas PowerPoint i vyn Normal där miniatyrer, anteckningar och bilder visas. Om du föredrar något annat kan du ange att PowerPoint ska öppnas i en annan vy, till exempel vyn Bildsortering, Bildspel, Anteckningssida eller varianter av vyn Normal.

 1. Klicka på fliken Arkiv.
 1. Klicka på Alternativ till vänster på skärmen. I det vänstra fönstret av dialogrutan PowerPoint-alternativ klickar du på Avancerat.
 2. Under Visa markerar du i listan Öppna alla dokument i den här vyn den vy du vill ange som standardvy och sedan klickar du på OK.
Överst på sidan Överst på sidan
 
 
Gäller:
PowerPoint 2010