Sida 3 av 31FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med PowerPoint 2007


Varför ändrade vi egentligen det gamla kommandosystemet? Jo, för att vi har lärt oss hur våra användare arbetar. Vi har märkt att vissa kommandon används mycket oftare än andra i PowerPoint.

Därför har vi gjort dessa kommandon så framträdande som möjligt. Målet är att de alltid ska vara synliga så att du inte behöver leta efter dem på menyer eller i verktygsfält som inte visas direkt på skärmen.

flikenStart i menyfliksområdet finns en uppsättning med vanliga kommandon. Den här fliken utgör det första lagret i menyfliksområdet. Kommandona visas som knappar och används för att utföra olika åtgärder, till exempel kopiera och klistra in, lägga till bilder, ändra bildlayout, formatera och placera text eller söka och ersätta text.

Det finns även andra flikar i menyfliksområdet. På varje flik kan du utföra en viss typ av arbete när du skapar en presentation. Knapparna på varje flik är ordnade i logiska grupper. De vanligaste knapparna i varje grupp är större än de andra. Även nya kommandon som våra kunder har efterfrågat, men som kanske inte uppmärksammades i tidigare versioner, är mer synliga nu.

Klicka på Spela upp om du vill visa en animering som illustrerar detta.

Sida 3 av 31FÖREGNÄSTA