Lägga till vattenstämpeln UTKAST till bakgrunden på bilderna

Om du vill ange att presentationen är en kopia på utkast kan du lägga till vattenstämpelstexten i Utkast till bakgrunden på bilderna. Du kan lägga till annan text, till exempel Konfidentiellt, ert företagsnamn eller något annat du behöver.

UTKAST

  1. Klicka Visa > Bildbakgrund.
  2. Markera bildbakgrunden i vyn Bildbakgrund högst upp i miniatyrrutan till vänster.
  3. Klicka på Infoga > Textruta och klicka sedan på och dra till textrutan på bildbakgrunden.

Infoga en textruta

  1. Skriv vattenstämpelstexten (till exempel UTKAST) i textrutan, och markera sedan texten.

 Tips    Om du vill lägga in vattenstämpelstexten lodrätt kan du klicka på cirkelpilen högst upp i textrutan och vrida i pilens riktning.

  1. Välj en ljus fyllningsfärg som textfärg under Ritverktyg, på fliken Format . Om du vill kan du därefter ändra teckensnitt och format efter tycke och smak.

 Tips   Om du inte kan se flikarna Ritverktyg eller Format ser du till att du har markerat textrutan.

  1. Om du vill flytta vattenstämpeln klickar du på textrutan och när markören blir en Korspil drar du textrutan dit du vill ha den.
  2. När du är nöjd med vattenstämpelstexten klickar du på textrutan under Ritverktyg på fliken Format, och klickar sedan på Flytta bakåt och sedan på Placera underst.

Närliggande information om vattenstämplar:

 
 
Gäller:
PowerPoint 2013