Sida 23 av 27FÖREGNÄSTA

Skapa din första presentation

Lägga till en sidfot i bilder


I Förhandsgranska kan du också ändra och lägga till sidfötter i åhörarkopior och anteckningar.

Utskrivna åhörarkopior och anteckningar har som standard sidnummer. Om du vill att de ska innehålla andra saker, till exempel sidfotstext, gör du så här:

Bildtext 1 Klicka på Alternativ och sedan på Sidhuvud och sidfot.
Bildtext 2 Om du vill ha med sidfotstext, till exempel "Utkast" eller "Konfidentiellt", väljer du alternativet Sidfot och skriver texten i rutan. Om du vill ha ett datum väljer du alternativet Datum och tid och anger sedan alternativ i dialogrutan.

De val du gör på fliken Anteckningar och åhörarkopior i dialogrutan Sidhuvud och sidfot gäller för både åhörarkopior och anteckningssidor.

Tips!     Du kan när som helst skapa sidhuvuden och sidfötter medan du skapar presentationen. Öppna dialogrutan Sidhuvud och sidfot med hjälp av fliken Infoga i menyfliksområdet.

Sida 23 av 27FÖREGNÄSTA