Lägga till, redigera och ta bort kommentarer i en presentation

En kommentar är en anteckning som du kan bifoga till en bokstav eller ett ord på en bild, eller till en hel bild. Att skriva kommentarer är ett utmärkt sätt att ge feedback åt andra om deras presentationer.

Lägga till en kommentar

  1. Klicka på den plats i bilden där vill infoga kommentaren.
  2. Klicka på Granska > Ny kommentar.

 Tips    Det visas en kommentarsikon Kommentarsikon på bilden och fönstret Kommentarer öppnas.

  1. Skriv kommentaren i rutan i fönstret Kommentarer och tryck på Retur eller klicka på en plats utanför kommentarsrutan.

Lägga till en kommentar


 Anteckningar 

  • Element med kommentarer visas med en kommentarsikon kommentarsikon. Klicka på ikonen om du vill visas kommentarer om elementet i fönstret Kommentarer.
  • Om du vill förflytta dig mellan kommentarerna klickar du på upp- och nedpilarna högst upp i fönstret Kommentarer.

Redigera eller svara på en kommentar

  1. Använd fönstret Kommentarer om du vill redigera eller svara på kommentarer som har lagts till av andra granskare.
  2. Om du vill redigera en kommentar: Klicka på texten i kommentaren som du vill redigera. Då öppnas en textruta med kommentaren. Gör de ändringar du vill göra och avsluta genom att klicka på en plats utanför rutan.

Om du vill svara på en kommentar: Klicka på Svara i kommentaren som du vill svara på. Skriv ditt svar i textrutan och tryck sedan på Tabb för att avsluta.

Ta bort en kommentar

  1. I bilden:    Högerklicka på kommentarsikonen Kommentarsikon för den kommentar som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort kommentar.
  2. I kommentarsfönstret:    Klicka på kommentaren som du vill ta bort och klicka sedan på den svarta X-symbolen.
 
 
Gäller:
PowerPoint 2013