Sida 4 av 27FÖREGNÄSTA

Skapa din första presentation

Två sätt att använda knappen Ny bild


När du öppnar PowerPoint innehåller bildspelet bara en enda bild. Övriga bilder lägger du själv till.

Det mest uppenbara sättet är att klicka på Ny bild på fliken Start när bilden visas. Du kan använda den här knappen på två olika sätt:

Bildtext 1 Om du klickar på knappens övre del, där ikonen visas, läggs en ny bild till omedelbart under den bild som har markerats på fliken Bilder.
Bildtext 2 Om du klickar på knappens nedre del visas ett galleri med layouter för bilden. När du väljer en layout infogas en bild med denna layout.

Om du lägger till en bild utan att välja layout används en standardlayout automatiskt i PowerPoint. Du kan enkelt ändra denna layout och under övningen får du veta hur du gör.

Sida 4 av 27FÖREGNÄSTA