Lägga till en tabell i en bild

Tabellfunktionerna har kraftigt förbättrats i Microsoft Office 2007-systemet. Nu är det mycket lättare att återanvända tabeller från Microsoft Office Word 2007 eller Microsoft Office Excel 2007 i en Microsoft Office PowerPoint 2007-presentation. När du har skapat och formaterat en tabell i Office Word 2007 eller Office Excel 2007 kan du klistra in tabellen i en Office PowerPoint 2007-presentation utan att du behöver justera tabellens utseende eller formatering. När du har lagt till tabellen i presentationen kan du använda de nya tabellfunktionerna i Office PowerPoint 2007 för att snabbt ändra tabellens format eller lägga till en effekt.

Vad vill du göra?


Lägga till en tabell

 1. Markera den bild som du vill lägga till en tabell i.
 2. Klicka på Tabell i gruppen Tabeller på fliken Infoga.

Bild av fliken Infoga

 1. Gör något av följande:
  • Flytta pekaren och klicka när rätt antal rader och kolumner är markerade.
  • Klicka på Infoga tabell och ange ett tal i listorna Antal kolumner och Antal rader.
 2. Om du vill lägga till text i tabellcellerna klickar du på en cell och skriver texten.

När du har skrivit klart texten klickar du någonstans utanför tabellen.

 Tips!   Om du vill lägga till en rad i slutet av en tabell klickar du på den sista cellen på den sista raden och trycker på TABB.

Överst på sidan Överst på sidan

Kopiera en tabell från Office Excel 2007 eller Office Word 2007

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill kopiera en tabell från ett Office Excel 2007-kalkylblad klickar du i cellen längst upp till vänster i den tabell som du vill kopiera och drar för att markera tabellen.
  • Om du vill kopiera en tabell från ett Office Word 2007-dokument klickar du på den tabell som du vill kopiera och klickar på pilen bredvid Markera i gruppen Tabell på fliken Layout under Tabellverktyg och klickar sedan på Markera tabell.

Bild av fliken Layout under Tabellverktyg i Word

 1. Klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start.

Bild av gruppen Urklipp

 1. Markera den bild i Office PowerPoint 2007-presentationen som du vill kopiera tabellen till och klicka på Klistra in på fliken Start.

 Tips!   Du kan också kopiera och klistra in en tabell från presentationen till ett kalkylblad eller till ett dokument.

Överst på sidan Överst på sidan

Rita en tabell

 1. Markera den bild som du vill lägga till en tabell i.
 2. Klicka på Tabell i gruppen Tabeller på fliken Infoga och klicka på Rita tabell.

Bild av fliken Infoga

Pekaren förvandlas till en penna Pencil used to draw tables.

 1. Rita de yttre tabellinjerna genom att dra diagonalt till önskad storlek och dra sedan för att skapa kolumn- och radlinjerna.

Rita en tabell

 1. Om du vill radera en linje från en cell, rad eller kolumn klickar du på Radera i gruppen Rita kantlinjer på fliken Design under Tabellverktyg. Du kan också trycka på och hålla ned SKIFT.

Fliken Design under Tabellverktyg

Pekaren förvandlas till ett radergummi Eraser used to draw tables.

 1. Klicka på den linje som du vill ta bort.
 2. När du har ritat klart tabellen klickar du i en cell och skriver texten.

Överst på sidan Överst på sidan

Infoga en tabell från Office Excel 2007

Du kan skapa en ny Office Excel 2007-tabell i Office PowerPoint 2007 eller kopiera och klistra in en befintlig tabell från Office Excel 2007 eller Office Word 2007 i presentationen.

Om du infogar en ny Office Excel 2007-tabell i en presentation kan du utnyttja tabellfunktionerna från Excel. Om du ändrar presentationens tema (tema: En uppsättning enhetliga designelement som skapar en genomgående stil i ditt dokument genom att använda färger, teckensnitt och bilder.) uppdateras emellertid inte tabellens tema eftersom tabellen är ett inbäddat (inbäddat objekt: Information (objekt) som finns i en källfil och infogas i en målfil. När objektet är inbäddat blir det en del av målfilen. De ändringar du gör av det inbäddade objektet återspeglas i målfilen.) OLE -objekt (OLE: En teknik för programintegrering som du använder när du vill dela information mellan program. Alla Office-program stöder OLE, så du kan dela information via länkade och inbäddade objekt.). Du kan inte heller redigera tabellen med hjälp av alternativen i Office PowerPoint 2007.

 1. Markera den bild som du vill infoga en tabell i.
 2. Klicka på Tabell i gruppen Tabeller på fliken Infoga och klicka sedan på Excel-kalkylblad.

Bild av fliken Infoga

 1. Om du vill lägga till text i en tabellcell klickar du på en cell och skriver texten.

När du har skrivit klart texten klickar du någonstans utanför tabellen.

 Tips!   Om du vill redigera Excel-tabellen när du har klickat utanför tabellen dubbelklickar du på tabellen.

Överst på sidan Överst på sidan

Använda eller ändra ett tabellformat

Ett tabellformat (eller snabbformat) syftar på en kombination av olika formateringsalternativ, inklusive färgkombinationer som baseras på presentationens temafärger (temafärger: Den uppsättning färger som används i en fil. Temafärger, temateckensnitt och temaeffekter utgör ett tema.). Ett tabellformat tillämpas automatiskt på alla tabeller som du lägger till. Galleriet Snabbformat i gruppen Tabellformat innehåller miniatyrbilder av tabellformaten. När du placerar pekaren över miniatyrbilden för ett snabbformat kan du se hur snabbformatet påverkar tabellen.

 1. Klicka på den tabell som du vill använda ett nytt eller ett annat tabellformat för.
 2. Klicka på det tabellformat som du vill använda i gruppen Tabellformat på fliken Design under Tabellverktyg. Om du vill visa fler tabellformat klickar du på knappen MerBild av knapp.

När du placerar pekaren över miniatyrbilden för ett snabbformat kan du se hur snabbformatet påverkar tabellen.

 Obs! 

 Tips!   Om du vill ändra utseende på texten i tabellcellerna, eller i hela tabellen, väljer du önskade alternativ på fliken Start i gruppen Teckensnitt eller alternativen under Tabellverktyg, på fliken Design i gruppen WordArt-format.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
PowerPoint 2007