Lägga till en bakgrundsbild, bakgrundsfärg och vattenstämpel på bilderna

Artikelinnehåll


Översikt över bakgrunder och vattenstämplar

Du kan lägga in en bild, även ClipArt (ClipArt: En färdig bild som ofta visas som en bitmapp eller en kombination av ritade figurer.), bakom en hel PowerPoint-bild som en bakgrund eller bakom en del av en PowerPoint-bild som en vattenstämpel (vattenstämpel: En halvgenomskinlig bild som ofta används på visitkort. På en sedel kan du se vattenstämpeln om du håller upp den mot ljuset.). Du kan också lägga in en färg bakom en PowerPoint-bild som en bakgrund. Genom att lägga in en bild som bakgrund eller vattenstämpel på PowerPoint-bilderna kan du göra presentationen unik och lätt att identifiera.

Bakgrund och vattenstämpel

Det går att ändra vattenstämplarnas storlekar och placeringar på bilderna och det gör dem flexibla. Du kan lägga till en bakgrund eller vattenstämpel på alla eller några av PowerPoint-bilderna i en presentation. Du kan göra bilden, ClipArt-objektet eller färgen ljusare för att den inte ska störa innehållet på PowerPoint-bilden. Du kan också göra en textvattenstämpel med hjälp av en textruta (textruta: Ett flyttbar behållare för text eller grafik som du kan ändra storlek på. Använd textrutor om du vill placera flera block med text på en sida eller ge texten en annan orientering än den övriga texten.) eller WordArt (WordArt: Textobjekt som du skapar med färdiga effekter som du kan lägga till ytterligare formateringsalternativ i.).

Placera längst bak

Överst på sidan Överst på sidan

Använda en bild som bildbakgrund

 1. Klicka på bilden du vill lägga till som bakgrundsbild.

 Tips!   Markera flera bilder genom att först klicka på en bild och sedan hålla ned Ctrl samtidigt som du klickar på de övriga bilderna.

 1. Klicka på Bakgrundsformat i gruppen Bakgrund på fliken Design och klicka sedan på Formatera bakgrund.
 2. Klicka på Fyll och sedan på Bild eller strukturfyllning.

Bakgrundsformat

 1. Gör något av följande:

Om du vill att sökningen ska omfatta ClipArt från Microsoft Office.com markerar du kryssrutan Inkludera innehåll från Office.com, klickar på Gå till och klickar på klippet för att infoga det.

 Tips!   Om du vill justera bildens relativa ljusstyrka eller transparens – eller skillnaden mellan de mörkaste och ljusaste områdena (kontrast) – drar du reglaget Transparens i fönstret Fyllning i dialogrutan Formatera bakgrund åt vänster eller höger.

Nedanstående bild av marmor har lagts till som bakgrund på en bild och Transparens har fått värdet 50 % vilket gör det enklare att se texten på PowerPoint-bilden.

Använda en bild som bakgrund

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill använda bilden som bakgrund på PowerPoint-bilderna du har markerat klickar du på Stäng.
  • Om du vill använda bilden som bakgrund i alla PowerPoint-bilder i presentationen klickar du på Använd för alla.

Överst på sidan Överst på sidan

Använda en färg som bildbakgrund

 1. Klicka på PowerPoint-bilden du vill lägga till en bakgrundsfärg på.

 Tips!   Om du vill välja fler PowerPoint-bilder klickar du först på en PowerPoint-bild. Håll sedan nedan Ctrl medan du klickar på resten av bilderna.

 1. Klicka på Bakgrundsformat i gruppen Bakgrund på fliken Design och klicka sedan på Formatera bakgrund.
 2. Klicka på Fyllning och klicka sedan på Hel fyllning.

Formatera bakgrund

 1. Klicka på FärgBild av knapp och sedan på den färg som ska användas.

Om du vill byta till en färg som inte finns i temafärgerna (temafärger: Den uppsättning färger som används i en fil. Temafärger, temateckensnitt och temaeffekter utgör ett tema.) klickar du på Fler kantlinjefärger och sedan på en färg på fliken Standard. Du kan också blanda en egen färg på fliken Valfri. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare ändrar dokumenttemat (tema: En uppsättning enhetliga designelement som skapar en genomgående stil i ditt dokument genom att använda färger, teckensnitt och bilder.).

 1. Ändra bakgrundens transparens (genomskinlighet: Den kvalitet som definierar hur mycket ljus som passerar genom ett objekts bildpunkter. Om ett objekt är 100 procent genomskinligt, passerar ljuset fullständigt och gör objektet osynligt. Med andra ord kan du se genom objektet.) genom att flytta reglaget Transparens.

Du kan variera genomskinligheten i procent från 0 (täckande, vilket är standardinställningen) till 100 (helt genomskinlig).

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill använda färgen på PowerPoint-bilderna du har markerat klickar du på Stäng.
  • Om du vill använda färgen på alla bilder i presentationen klickar du på Använd för alla.

Överst på sidan Överst på sidan

Använda en bild som vattenstämpel

 1. Klicka på PowerPoint-bilden du vill lägga till en vattenstämpel (vattenstämpel: En halvgenomskinlig bild som ofta används på visitkort. På en sedel kan du se vattenstämpeln om du håller upp den mot ljuset.) på.

Om du vill lägga till en vattenstämpel på alla bilder i en tom presentation klickar du på Bildbakgrund i gruppen Bakgrundsvyer på fliken Vy.

Bildbakgrundsvy

 Obs!   Om den färdiga presentationen innehåller en eller flera bakgrundsbilder (bildbakgrund: En bildvy eller sida där du definierar formateringen för alla bilder eller sidor i presentationen. Varje presentation har bildbakgrunder för alla nyckelkomponenter: bilder, rubrikbilder, stödanteckningar och åhörarkopior.) kanske du inte vill använda bakgrunden till bakgrundsbilderna och riskera att presentationen ändras på ett oönskat sätt. Då är det säkrast att lägga till bakgrunden på en bild i taget.

 1. Gör något av följande i gruppen Bilder på fliken Infoga:

Skriv frasen som beskriver klippet du söker eller skriv hela eller delar av filnamnet i rutan Söktext.

 1. Justera storleken på bilden eller ClipArt-objektet genom att högerklicka på bilden eller klippet på PowerPoint-bilden och klicka på Storlek och läge på snabbmenyn.
 2. Ändra värdena i rutorna Höjd och Bredd i fönstret Storlek under Skala.

Tips!  

 • Om du vill behålla proportionerna mellan höjd och bredd när du ändrar storleken markerar du kryssrutan Lås höjd-/breddförhållandet.
 • Om du vill centrera bilden eller ClipArt-objektet på PowerPoint-bilden markerar du kryssrutan Skala relativt originalbildens storlek.
 1. Flytta bilden eller ClipArt-objektet på presentationsbilden genom att klicka på fliken Position och ange en ny position i rutorna Vågrät och Lodrätt .
 2. Klicka på Färg i gruppen Justera under Bildverktyg på fliken Format och klicka sedan på en färgtoning under Ändra färg.

Gruppen Justera

 Tips!   Om flikarna Bildverktyg eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en bild.

 1. Klicka på Korrigeringar i gruppen Justera på fliken Format under Bildverktyg, klicka sedan på Alternativ för bildkorrigeringar och välj därefter ett procenttal under Ljusstyrka och kontrast.

Vattenstämpel

Placera längst bak

 1. Placera vattenstämpeln längst bak när du har redigerat och positionerat den genom att klicka på pilen bredvid Flytta bakåt i gruppen Ordna på fliken Format under Bildverktyg. Klicka sedan på Placera längst bak.

Överst på sidan Överst på sidan

Använda en textruta eller WordArt som vattenstämpel

Du kan använda text eller ett WordArt-objekt (WordArt: Textobjekt som du skapar med färdiga effekter som du kan lägga till ytterligare formateringsalternativ i.) som vattenstämpel (vattenstämpel: En halvgenomskinlig bild som ofta används på visitkort. På en sedel kan du se vattenstämpeln om du håller upp den mot ljuset.) när du vill ange att presentationen är t.ex. ett utkast eller konfidentiell.

 1. Klicka på PowerPoint-bilden där du vill lägga till en textruta (textruta: Ett flyttbar behållare för text eller grafik som du kan ändra storlek på. Använd textrutor om du vill placera flera block med text på en sida eller ge texten en annan orientering än den övriga texten.) eller ett WordArt-objekt som vattenstämpel.

Om du vill lägga till en vattenstämpel på alla bilder i en tom presentation klickar du på Bildbakgrund i gruppen Bakgrundsvyer på fliken Vy.

Bildbakgrundsvy

 Obs!   Om den färdiga presentationen innehåller en eller flera bakgrundsbilder (bildbakgrund: En bildvy eller sida där du definierar formateringen för alla bilder eller sidor i presentationen. Varje presentation har bildbakgrunder för alla nyckelkomponenter: bilder, rubrikbilder, stödanteckningar och åhörarkopior.) kanske du inte vill använda bakgrunden till bakgrundsbilderna och riskera att presentationen ändras på ett oönskat sätt. Då är det säkrast att lägga till bakgrunden på en bild i taget.

 1. Gör ett av följande i gruppen Text på fliken Infoga:
  • Om du vill använda en textruta klickar du på Textruta och drar rutan till den storlek du vill ha.
  • Om du vill använda WordArt klickar du på WordArt.

I gruppen Text

 1. Ange text i textrutan eller WordArt-objektet som ska visas i vattenstämpeln.
 2. Flytta vattenstämpeln genom att först klicka på textrutan eller WordArt-objektet. Dra sedan elementet till den nya platsen när pekaren ändras till Korspil.
 3. Placera textrutan eller WordArt-objektet längst bak när du har redigerat och positionerat vattenstämpeln genom att klicka på pilen bredvid Flytta bakåt i gruppen Ordna på fliken Format under Ritverktyg. Klicka sedan på Placera längst bak.

 Tips!   Om flikarna Ritverktyg eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en textruta eller ett WordArt-objekt.

Överst på sidan Överst på sidan

Länkar till mer information om bakgrunder och teman

 
 
Gäller:
PowerPoint 2010