Lägga till eller ändra en bakgrundsfärg, ett fyllningsmönster eller en bakgrundsbild till bilder

 1. Om du bara vill använda ändringen i markerade bilder markerar du bilderna i normalläget. Annars gäller ändringen alla bilder som följer samma formgivningsmall (formgivningsmallar: En fil som innehåller formatmallar i en presentation, inklusive typ och storlek på punkter och teckensnitt; platshållares storlek och placering; bakgrundsdesign och fyllning, färgscheman samt en bildbakgrund och valfri rubrikbakgrund.) som den markerade bilden.
 2. Klicka på BakgrundFormat-menyn.
 3. Klicka på pilen nedanför bilden under Bakgrundsfyllning, och gör sedan något av följande:

VisaMarkera en färg i färgschemat

 • Klicka på en av de åtta färgerna som visas.

VisaMarkera en färg utanför färgschemat

 1. Klicka på Fler färger.
 2. Klicka på färgen du vill använda på fliken Standard eller klicka på fliken Anpassa om du vill blanda din egen färg, och klicka på OK.

VisaMarkera en fyllningseffekt eller ett bildobjekt

 • Klicka på Fyllningseffekter, och gör något av följande:
  • Om du vill använda skuggning klickar du på fliken Toning, klicka på en typ under Färger, klicka på en toningstyp och klicka sedan på OK.
  • Om du vill använda en struktur klickar du på fliken Struktur och sedan på strukturen du vill använda. Du kan också klicka på Annan struktur för att markera en fil och infoga den, och sedan klicka på OK.
  • Om du vill använda ett mönster klickar du på fliken Mönster och markera mönstret du vill använda. Markera sedan förgrunds- och bakgrundsfärger och klicka på OK.
  • Om du vill använda ett bildobjekt klickar du på fliken Bildobjekt, klicka på Välj bildobjekt för att hitta bildobjektfilen som du vill ha, klicka på Infoga och klicka sedan på OK.

VisaAnvända bakgrundsfyllningen från bildbakgrunden

 • Klicka på Automatisk.
 1. Gör något av följande:
 • Klicka på Använd om du vill använda bakgrunden i markerade bilder.
 • Klicka på Använd för alla om du vill använda bakgrunden i alla bilder.

VisaTips!

Om du vill dölja bakgrundsgrafiken (bakgrundsgrafik: Grafik i en bild, inklusive ritade objekt, mönster i en bakgrundsfyllning och bilder.) som finns i bildbakgrunden markerar du kryssrutan Dölj objekt från bakgrund.

 
 
Gäller:
PowerPoint 2003