Sida 15 av 31FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med PowerPoint 2007

Layouttyper som finns tillgängliga när du lägger till en bild

Så här väljer du en layout när du lägger till en ny bild:
Bildtext 1 Klicka på Ny bild under bildikonen på fliken Start.
Bildtext 2 Klicka på en layout om du vill infoga en bild med denna layout.

Om du gjorde övningen i den första lektionen har du fått infoga en ny bild som automatiskt fick en viss layout. Du kan även välja en layout innan du infogar bilden. Om du vill göra det klickar du på Ny bild under bildikonen på fliken Start. Då visas de olika layoutalternativen.

Layouterna i PowerPoint 2007 är kraftfullare än tidigare. Flera av dem innefattar platshållare för ”innehåll” som du kan använda för antingen text eller grafik. Ett exempel är Rubrik och innehåll. I mitten av dess platshållare finns följande uppsättning ikoner:

Ikoner i layouten Rubrik och innehåll

Klicka på någon av ikonerna för att infoga motsvarande innehållstyp: en tabell, ett schema, SmartArt-grafik, en bild från en fil, ClipArt eller en videofil. Du kan även välja att ignorera ikonerna och i stället ange text.

Sida 15 av 31FÖREGNÄSTA