Kopiera animeringar med Hämta animering

I Microsoft PowerPoint 2010 kan du snabbt och enkelt kopiera animeringar från ett objekt till ett annat med Hämta animering.

Ett exempel på en animering som kopierats från ett objekt till ett annat

Bild 1  Ett exempel där animeringen Rörelsebana från den blå fyrkanten har "målats" eller kopierats till den gröna cirkeln.

Så här kopierar du en animering:

  1. Markera objektet som har den animering som du vill kopiera.
  2. På fliken Animeringar går du till gruppen Avancerad och klickar på Hämta animering.
    Fliken Animeringar i menyfliksområdet i PowerPoint 2010.
    Markören ändras och ser ut så här:
    Markören Hämta animering
  3. Klicka på det objekt i bilden som du vill kopiera animeringarna till.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
PowerPoint 2010