Sida 20 av 27FÖREGNÄSTA

Skapa din första presentation

Stavningskontroll och kommentarfunktion på fliken Granska


Du vill naturligtvis rensa bort eventuella stavningsfel, tabbar och luckor innan du framför presentationen. Gå till fliken Granska i menyfliksområdet och kör en stavningskontroll. Det är också här som kollegor eller granskare skriver in sina kommentarer till bilderna.

Bildtext 1 Klicka på Stavning i gruppen Språkkontroll på fliken Granska och gör nödvändiga korrigeringar när stavningskontrollen går igenom bilderna.
Bildtext 2 Du kanske vill låta andra granska och kommentera presentationen innan du framför den. Den som vill lägga till en kommentar klickar på kommandot Ny kommentar i gruppen Kommentarer på fliken Granska och skriver en kommentar för respektive bild. När du vill granska kommentarerna förflyttar du dig mellan dem med hjälp av Föregående och Nästa i gruppen Kommentarer.

Om du vill att andra ska granska din presentation kan du i PowerPoint automatiskt bifoga presentation till ett e-postmeddelande. Under övningssessionen får du veta hur du gör detta.

Sida 20 av 27FÖREGNÄSTA