Sida 20 av 31FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med PowerPoint 2007

Stavningskontroll och kommandon på fliken Granska

Hur kontrollerar du stavningen?
Bildtext 1 Klicka på Stavning och grammatik på fliken Granska.
Bildtext 2 Välj bland de bekanta alternativen.

På flikarna Bildspel och Granska utför du de sista åtgärderna för bildspelet.

Spela in en berättarröst, konfigurera bildspelet m.m.     På fliken Bildspel kan du till exempel spela in en berättarröst, gå igenom bildspelet, skapa ett anpassat bildspel och välja att visa bildspelet på flera bildskärmar.

Stavning, referensinformation och kommentarer     På fliken Granska kan du köra stavningskontroll, använda referensinformationstjänsten och synonymordlistan samt lägga till kommentarer när du granskar presentationen.

Sida 20 av 31FÖREGNÄSTA