Sida 18 av 31FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med PowerPoint 2007

Skriva text i ett organisationsschema

Arbeta med ett nytt organisationsschema.
Bildtext 1 I organisationsschemat används temats färger.
Bildtext 2 En textruta som du kan skriva text i visas bredvid schemat.
Bildtext 3 Text som du skriver i textfönstret mappas till schemaformer och visas i schemat när du skriver.

Som du såg tidigare kan du infoga en bild och annan grafik med hjälp av ikonerna i layouten Rubrik och innehåll. Ikonen för SmartArt-grafik är ett exempel. Den innehåller olika layouter för organisationsscheman och för diagram i PowerPoint 2007.

När du klickar på SmartArt-grafik

SmartArt-grafikikon i Bildlayout

) visas ett fullständigt galleri av grafiska layouter.

Nu finns en textruta för organisationsscheman och annan grafik där du kan skriva text för schemat. Du kan arbeta med texten utanför figurerna i schemat. Detta är praktiskt om du föredrar att inte skriva direkt i schemat.

Nu kan du även arbeta i omvänd riktning: Konvertera en befintlig punktlista på en bild till en grafik med hjälp av knappen Konvertera till SmartArt på fliken Bild av knapp Start.

Använd SmartArt på fliken Infoga om du föredrar att infoga ett diagram på det sättet.

Infoga SmartArt-grafikknapp på fliken Infoga

Du kan även infoga tabeller och scheman från den här fliken.

Sida 18 av 31FÖREGNÄSTA