Sida 16 av 31FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med PowerPoint 2007

Infoga en bild med ikonen i layouten och med hjälp av bildverktygen


Du kanske vill lägga till porträttfotografier av företagsledningen, eller ClipArt för att framhäva ett visst bildinnehåll. Som du såg i föregående avsnitt kan du infoga bilden direkt från bilden inifrån en innehållsplatshållare. Bilden till vänster visar hur du gör.

Bildtext 1 Om du vill infoga en egen bild klickar du på ikonen Infoga bild från fil.
Bildtext 2 Om du vill infoga en ClipArt-bild klickar du på ikonen ClipArt.
Bildtext 3 Bilden placeras innanför platshållarens kanter.
Bildtext 4 När du har infogat en bild kanske du vill ändra storlek på den eller förse den med specialeffekter. Börja med att markera bilden.
Bildtext 5 Bildverktyg visas i menyfliksområdet. Klicka på fliken Format och använd knapparna och alternativen för din bild. Du kan bland annat ge bilden fyrkantiga eller runda kanter, lägga till skugga eller ljussken, lägga till en färgad kantlinje, beskära bilden eller ändra storlek på den.

Det är praktiskt att infoga bilder från själva presentationsbilden. Det är särskilt användbart om du har flera platshållare i presentationsbilden, eftersom bilderna hamnar i en och samma platshållare när du infogar bilder med hjälp av bildikonerna.

(Om du vill infoga en bild genom att använda bildikonerna, men inte har rätt typ av platshållare är det enkelt att ändra layouten. I övningssessionen får du lära dig hur du går till väga.)

Glöm inte flikenInfoga.     Du kan även använda fliken Infoga för att infoga en bild – såväl som många andra bildelement. Den enda skillnaden med den här metoden är att bilden inte alltid hamnar i önskad platshållare.

Sida 16 av 31FÖREGNÄSTA