Sida 13 av 27FÖREGNÄSTA

Skapa din första presentation

Infoga en illustrerande bild med hjälp av en ikon


Du kan infoga bildillustrationer och element som inte är text på två sätt i ett bildspel.

Under den första lektionen introduceras den första metoden som innebär att du klickar på en ikon i en platshållare. Illustrationen visar hur du infogar ClipArt.

Bildtext 1 Klicka på ikonen ClipArt i platshållaren.
Bildtext 2 Åtgärdsfönstret ClipArt öppnas. Skriv ett ord i rutan Sök efter som anger vilken typ av bild du söker och klicka på Gå till.
Bildtext 3 ClipArt-bilder som matchar sökordet visas. Klicka på en av dem så att den infogas i bilden.

ClipArt-bilden storleksanpassas automatiskt och placeras i platshållaren.

Du kan även infoga tabeller, diagram, SmartArt-grafik, egna foton och videofiler på detta sätt.

Varning om bilder     Bilder, särskilt fotografier med hög upplösning, kan snabbt öka presentationens storlek. Prova gärna olika metoder för att optimera bilderna och göra dem så små som möjligt. Mer information om detta hittar du i snabbreferensen i slutet av kursen.

Sida 13 av 27FÖREGNÄSTA