Sida 14 av 27FÖREGNÄSTA

Skapa din första presentation

Infoga en textruta från fliken Infoga


Ett annat sätt att infoga bildelement är att använda fliken Infoga i menyfliksområdet. Alla saker som du kan infoga från bildfönstret finns också här, samt en del annat – bland annat figurer, hyperlänkar, textrutor, sidhuvuden och -fötter samt mediaklipp som ljud.

I bilden visas vilka saker som finns på fliken. Något som du ofta infogar är textrutor. (Observera att du inte kan infoga en textruta med hjälp av en ikon i en bildlayout.)

Bildtext 1 Textrutor är praktiska när du vill lägga till text någonstans och behöver en extra platshållare för den, till exempel för en bildtext. Klicka först på Textruta på fliken Infoga.
Bildtext 2 Sedan ska du rita rutan i bilden och skriva i den.

Vilken är den bästa metoden?     Det går att infoga vissa saker på två sätt, men vilken metod är den bästa? Det beror oftast på vilken du tycker är mest praktisk. Du bör emellertid ta hänsyn till hur du vill att det infogade objektet ska placeras i bilden.

Om du till exempel använder en ikon i platshållaren för att infoga bildobjekt placeras bildobjektet i platshållaren. När du infogar bildobjektet med hjälp av fliken Infoga sker placeringen antingen i en tillgänglig platshållare eller i en som du har markerat. Om det inte finns några platshållare infogas bildobjektet mitt på bilden – och ibland kanske du vill det.

Sida 14 av 27FÖREGNÄSTA