Sida 7 av 27FÖREGNÄSTA

Skapa din första presentation

Infoga bilder från en annan fil


Vill du använda bilder från en befintlig presentation i ett bildspel? Så här gör du:

Bildtext 1 Klicka på pilen bredvid Ny bild på fliken Start som om du vill infoga en ny bild och välja en layout för den.
Bildtext 2 Klicka sedan på Återanvänd bilder under layoutgalleriet.
Bildtext 3 Klicka på Bläddra under Infoga bild från i åtgärdsfönstret Återanvänd bilder och leta upp presentationen eller presentationsbildbiblioteket där bilderna finns. Klicka därefter på pilen så att bilderna öppnas i åtgärdsfönstret.
Bildtext 4 Leta upp den bild som du vill använda och kontrollera innan du infogar bilden att kryssrutan Behåll källformatering längst ned i fönstret är markerad om du vill bibehålla bildens utseende när du infogar den i det nya bildspelet.
Bildtext 5 Klicka på de bilder som du vill infoga. Varje bild kopieras och placeras i den öppna presentationen under den bild som är markerad eller under pekaren, om du har placerat pekaren under en miniatyr.

Om du väljer Behåll källformatering ärver de infogade bilderna utseendet eller temat som de aktuella bilderna har. (Temat är det som styr den övergripande designen och färgvalet i presentationen. Du får veta mer om detta i nästa lektion.)

Mer information om den här processen finns i snabbreferensen i slutet av kursen.

Sida 7 av 27FÖREGNÄSTA