Sida 18 av 27FÖREGNÄSTA

Skapa din första presentation

Person som granskar presentation på bildskärm


Du har lärt dig grunderna för att skapa ett bildspel. Anta att presentationen nu är klar och att du vill förbereda dig för framförandet.

Börja med att förhandsgranska presentationen som ett bildspel på datorn. Kör därefter en stavningskontroll, inhämta kommentarer från andra och kontrollera dina anteckningar.

Granska stödanteckningarna och åhörarkopiorna i förhandsgranskningsvyn och välj lämpliga utskriftsalternativ för dem.

När allt detta är gjort kopierar du presentationen till en CD eller en dator som du har tillgång till under presentationen och då använder du paketeringsfunktionen i PowerPoint.

Sida 18 av 27FÖREGNÄSTA