Sida 19 av 27FÖREGNÄSTA

Skapa din första presentation

Vyn Bildspel


När du skapar ett bildspel kan du när du vill förhandsgranska det i bildspelsvyn. Du får då en uppfattning om hur bilderna kommer att se ut och fungera när de visas.

Bildtext 1 Öppna bildspelsvyn genom att klicka på fliken Bildspel och klicka sedan på lämpligt kommando i gruppen Starta bildspelet om du vill starta på den första eller den markerade bilden i bildspelet.
Bildtext 2 Bildspelsvyn visas i helskärm.
Bildtext 3 Ett sätt att navigera från bild till bild är att använda verktygsfältet Bildspel längst ned till vänster på skärmen. Här finns navigeringspilar som visas när du placerar pekaren i området. (Verktygsfältet visas under övningssessionen.) Ett annat sätt att flytta från bild till bild är att klicka med musknappen.
Bildtext 4 Om du vill stänga bildspelsvyn trycker du på ESC. Du kommer då tillbaka till föregående vy, vanligtvis normalvyn. Där kan du göra nödvändiga ändringar i bilderna innan du förhandsgranskar bildspelet på nytt.

Du kan också öppna vyn Bildspel så här:

  • Tryck på F5 om du vill börja med den första bilden.
  • Tryck på SKIFT+F5 om du vill börja med den aktuella bilden.
  • Klicka på knappen Bildspel, som finns nere till höger i PowerPoint-fönstret bredvid reglaget Zooma.

Bild av knapp

Bildspelet börjar med bilden som är markerad på fliken Bilder.

  • Klicka på Bildspel på fliken Visa. Bildspelet börjar med den första bilden oavsett vilken bild som är markerad.
Sida 19 av 27FÖREGNÄSTA