Förvandla musen till en laserpekare

Förvandla musen till en laserpekare

I vyn Bildspel eller i läsvyn kan du förvandla musen till en laserpekare om du vill göra åhörarna uppmärksamma på något i en bild.

 Obs!    Mer information om vyer finns i När och hur du ska använda vyer i PowerPoint 2010.

 1. Gör något av följande:
 • Om du vill använda laserpekaren i vyn Bildspel startar du bildspelet genom att klicka på Från början eller Från aktuell bild i gruppen Starta bildspel på fliken Bildspel.
 • Om du vill använda laserpekaren i läsvyn klickar du påLäsvy i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.
 1. Håll ned CTRL, klicka med vänster musknapp och peka på det innehåll i bilden som du vill ska uppmärksammas.

 Obs!    Om du vill att åhörarna ska se laserpekaren, men inte muspekaren, måste du hålla ned CTRL innan du flyttar musen.

 1. Så här ändrar du färg på laserpekaren:
  1. Klicka på Konfigurera bildspel i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.
  2. Välj önskad färg i listan Färg på laserpekare underVisa alternativ i dialogrutan Inställningar för bildspel och klicka sedan på OK.

Ändra färg på laserpekaren i dialogrutan Inställningar för bildspel

Överst på sidan Överst på sidan

Spela in laserpekarrörelser

Så här spelar du in laserpekarrörelser för ett webbaserat eller självgående bildspel:

 Obs!    Mer information om hur du spelar in och lägger till tidsinställningar i bildspel finns i Spela in och göra tidsinställningar för berättarrösten i ett bildspel.

 1. Peka på pilen bredvid Spela in bildspelBild av knapp i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.
 2. Klicka på Starta inspelning från början eller Starta inspelningen från aktuell bild, beroende på var du vill börja inspelningen.
 3. Markera kryssrutan Berättarröst och laserpekare i dialogrutan Spela in bildspel. Om du även vill spela in hur länge varje bild eller animering ska visas, markerar du kryssrutan Tidsinställningar för bilder och animering.
 4. Klicka på Starta inspelning.

 Tips!   Om du vill pausa berättarrösten klickar du på Pausasnabbmenyn (snabbmeny: En meny som innehåller en lista över kommandon som berör ett visst objekt. Om du vill visa en snabbmeny högerklickar du på ett objekt eller trycker på SKIFT+F10.) Inspelning. När du vill starta berättarrösten igen klickar du på Fortsätt inspelning.

 1. Håll ned CTRL, klicka med vänster musknapp och peka på det innehåll i bilden som du vill ska uppmärksammas.
 2. Om du vill gå till nästa bild släpper du upp CTRL och klickar sedan med vänster musknapp.
 3. När du vill avsluta bildspelsinspelningen högerklickar du på bilden och sedan på Avsluta bildspel.
 4. De inspelade tidsinställningarna sparas automatiskt och bildspelet visas i vyn Bildsortering med tidsinställningar under varje bild. Om du vill visa de inspelade pekarrörelserna och tidsinställningarna klickar du på Från början eller Från aktuell bild i gruppen Starta bildspel på fliken Bildspel.
 5. Om du vill göra om pekarrörelserna eller tidsinställningarna upprepar du bara de här stegen.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
PowerPoint 2010