Sida 16 av 32FÖREGNÄSTA

Förtydliga budskapet med hjälp av SmartArt-grafik

Infoga SmartArt-grafik från början


När du vill börja med grafik som du ska skriva in text i, öppnar du huvudgalleriet med layouter för SmartArt-grafik och väljer en layout. Den mest uppenbara vägen till galleriet är från fliken Infoga på menyfliken, vilket visas på bilden.

Nedan visas stegen:
Bildtext 1 Klicka på fliken Infoga och sedan på SmartArt.
Bildtext 2 Klicka på önskad typ av grafik.
Bildtext 3 Klicka på en av layouterna som visas.
Bildtext 4 I exempelområdet visas ett större exempel på layouten och en beskrivning. Klicka på OK om du vill placera layouten på bilden.

Vad gör du om du vill byta ut layouten mot en annan? Det är enkelt. Längre fram i lektionen lär du dig hur.

Sida 16 av 32FÖREGNÄSTA