Sida 24 av 31FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med PowerPoint 2007

Några av fördelarna med det nya filformatet


Formatet är ett av de nya öppna Office XML-formaten. Det är baserat på programmeringsspråket XML (Extensible Markup Language).

Du behöver inte kunna XML eftersom det används i bakgrunden. Du behöver bara känna till att det nya formatet innebär en förbättring av PowerPoint. Huvudsakliga fördelar:

Säkrare presentationer     Presentationer med oönskad kod, makron eller kontroller är enklare att identifiera och blockera.

Minskad filstorlek     Presentationerna komprimeras automatiskt.

Förbättrad informationssäkerhet     Det är enklare att ta bort personlig information och företagskänslig information.

Förbättrad återställning av skadade filer     Du kan öppna en fil även när en del av den är skadad.

Enklare integrering     Presentationsinnehåll kan delas med och öppnas i andra program.

Sida 24 av 31FÖREGNÄSTA