Sida 4 av 31FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med PowerPoint 2007

Klicka på Spela upp om du vill se några av flikarna i menyfliksområdet.

Menyfliksområdet utgörs av flera flikar. Förutom fliken Start finns även:

Fliken Infoga     Här finns allt som du kan infoga i en bild, från tabeller, bilder, diagram, scheman och textrutor till ljud, hyperlänkar, sidhuvuden och sidfötter.

Fliken Design     Du kan välja en design för dina bilder med en bakgrund, ett teckensnitt och ett färgschema som redan finns och sedan anpassa utseendet.

Fliken Animeringar     Här finns alla animeringseffekter. De grundläggande animeringarna för listor och scheman är enklast att lägga till.

Fliken Bildspel     Välj pennfärg eller en viss bild som du vill inleda bildspelet med. Spela in en berättarröst, gå igenom bildspelet och gör andra förberedelser.

Fliken Granska     Här finns stavningskontrollen och referensinformationstjänsten. Låt din arbetsgrupp granska presentationen och lägga till kommentarer, som du sedan kan granska.

Fliken Visa     Växla snabbt till vyn Anteckningssidor, aktivera stödlinjer eller ordna alla öppna presentationer i fönstret.

Flikar som visas när du behöver dem

Du kommer att märka att det finns flikar med olika färger som visas och försvinner i menyfliksområdet medan du arbetar. Det här är sammanhangsbaserade flikar som innehåller särskilda formateringsverktyg för olika objekt, till exempel bilder och grafik. Vi återkommer till dessa senare.

Sida 4 av 31FÖREGNÄSTA