Filformat för video och ljud som kan användas i PowerPoint

I PowerPoint 2013 kan du infoga och spela upp filer i många olika video- och ljudformat. För bästa videouppspelning rekommenderar vi att du använder MP4-filmer kodade med H.264-video (kallas även för MPEG-4 AVC) och AAC-ljud. För ljuduppspelning rekommenderar vi M4A-filer kodade med AAC-ljud.

 Viktigt    Det kan hända att vissa äldre videofilformat inte kan komprimeras eller exporteras på rätt sätt i Office på datorer med Windows RT. Använd i stället moderna medieformat som H.264 och AAC (Advanced Audio Coding), vilka det finns stöd för i PowerPoint 2013 RT. Vill du ta reda på vilken version av Office som du använder?

Följande tabeller innehåller de filformat för video och ljud som du kan använda med PowerPoint. Det kan även finnas stöd för fler filtyper om du har installerat ytterligare video- och ljudavkodare på datorn.

Videofilformat som kan användas

Filformat Filtillägg
Windows Media-fil .asf
Windows-videofil (vissa AVI-filer kan kräva ytterligare codec-enheter) .avi
MP4-videofil .mp4, .m4v, .mov
Filmfil .mpg eller .mpeg
Adobe Flash-media .swf
Windows Media Video-fil .wmv

 Viktigt    Adobe Flash finns inte tillgängligt i Office på datorer med Windows RT. Vill du ta reda på vilken version av Office som du använder?

Ljudfilformat som kan användas

Filformat Filtillägg
AIFF-ljudfil .aiff
AU-ljudfil .au
MIDI-fil .mid eller .midi
MP3-ljudfiler .mp3
AAC (Advanced Audio Coding) – MPEG-4-ljudfil .m4a, .mp4
Windows-ljudfil .wav
Windows Media-ljudfil .wma


 Anteckningar 

  • Vi gör inga utfästelser om garantier angående prestanda och pålitlighet hos produkter som inte kommer från Microsoft och som nämns i artikeln.
 
 
Gäller:
PowerPoint 2013