Sida 24 av 27FÖREGNÄSTA

Skapa din första presentation

Välja färgalternativ för utskriften


Beroende på vilken skrivare datorn är ansluten till kan du skriva ut presentation i Färg, i Gråskala (som består av olika gråtoner samt svart och vitt) och Endast svart och vitt (som i stort sett saknar gråtoner och använder en mindre mängd skrivarbläck).

Välja utskriftsalternativ:

Bildtext 1 Klicka på Alternativ under Förhandsgranska och peka på Färg/gråskala. Välj sedan ett alternativ på menyn. Bilderna kan förhandsgranskas och skrivas ut med det färgval du har gjort. Lägg märke till att alternativet Färg ändras till Färg (på svartvit skrivare) om du skriver ut på en svartvit skrivare och att alla färger i presentationens bilder återges i svart, vitt och olika gråtoner.
Bildtext 2 Det första exemplet visar en bild som skrivs ut i färg.
Bildtext 3 Det andra exemplet visar en bild som skrivs ut i gråskala. Bildbakgrunden blir vit och färgen avspeglas på vissa områden, exempelvis de vågräta listerna under rubriken och längst ned på bilden.
Bildtext 4 Det sista exemplet visar en bild som skrivs ut i svartvitt.
Sida 24 av 27FÖREGNÄSTA