Sida 23 av 31FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med PowerPoint 2007

PowerPoint-bilder

PowerPoint har ett nytt filformat. Se hur det påverkar delning av presentationer.

En av de största förändringarna i PowerPoint 2007 är det nya filformatet. Vad innebär det nya formatet för dig?

Först och främst har det nya formatet flera fördelar, till exempel har filstorleken minskat och informationssäkerheten för dina presentationer har ökat.

Det går bra att öppna och redigera presentationer från äldre PowerPoint-versioner i PowerPoint 2007. Men det nya filformatet påverkar dock delningen av presentationer mellan PowerPoint 2007 och äldre versioner.

Här får du lära dig hur du öppnar PowerPoint 2007-presentationer och arbetar med dem som vanligt om du inte har PowerPoint 2007.

Du får också veta hur man konverterar äldre presentationer till det nya formatet.

Sida 23 av 31FÖREGNÄSTA