Sida 11 av 27FÖREGNÄSTA

Skapa din första presentation

Tre exempel på teman, tillämpade på rubrikbilder


Varje presentation har ett tema, vissa kan vara mer färgstarka än andra.

Bildernas utseende och färger bestäms av temat som ger presentationen ett enhetligt utseende. Här visas tre bilder med samma innehåll men olika teman.

Ett tema innehåller följande tre element, kombinerade till ett färdigt paket:

  • Bakgrund
  • Färgschema
  • Teckensnitt och teckenstorlek samt
  • Platshållarpositioner

Färgschemat påverkar färgerna på bakgrunder, tecken, figurfyllning, kantlinjer, hyperlänkar och bildelement som tabeller och diagram.

Ett tema ändrar generellt inte platshållarnas placering i layouten men kan justera den en aning. På de tre bilder som visas här får platshållarna för rubrik och underrubrik aningen skilda placeringar i de tre teman som används, men den grundläggande layouten Rubrikbild bibehålls.

Sida 11 av 27FÖREGNÄSTA