Dela och återanvända bildinnehåll i PowerPoint 2007

 Viktigt!   Om du vill lagra, dela och återanvända bilder i ett bildbibliotek måste datorn köra Microsoft Office PowerPoint 2007 och vara ansluten till en server som kör Microsoft Office SharePoint Server 2007. Om du är osäker på om datorn är ansluten till en Office SharePoint Server 2007-server kontaktar du serveradministratören.

Artikelinnehåll


Dela och åter använda bildinnehåll – Översikt

Med Office PowerPoint 2007 kan du dela och återanvända bildinnehåll genom att lagra enskilda bildfiler i ett centralt bildbibliotek på en server som kör Office SharePoint Server 2007. Du kan publicera bilder i ett bildbibliotek och du kan lägga till bilder i en presentation från ett bildbibliotek.

Med hjälp av bildbiblioteksuppdateringar kan du associera en bild som du infogat i en presentation på datorn med originalbilden som finns i bildbiblioteket på servern. Varje gång du öppnar presentationen på datorn meddelas du om bilden har uppdaterats, och uppmanas i så fall att ange om du vill ignorera uppdateringen, om du vill lägga till den uppdaterade bilden till den inaktuella bilden eller om du vill ersätta den inaktuella bilden med den uppdaterade bilden.

När du ändrar en befintlig bild i ett bildbibliotek infogas en tidsstämpel i filen, som checkas ut automatiskt. När du är klar infogas en ny tidsstämpel och filen checkas automatiskt in igen. Office SharePoint Server 2007 inkluderar en versionshanteringsfunktion som du kan använda för att hålla reda på alla ändringar som görs i en bild. Information om hur du använder versionshanteringsfunktionen med bildbibliotek finns i hjälpen för Office SharePoint Server 2007.

Om du vill använda den senaste versionen av en bild i ett bildbibliotek filtrerar du bara och sorterar i bildbibliotekslistan. Information om hur du hittar den senaste versionen av en bild finns i hjälpen för Office SharePoint Server 2007.

Office PowerPoint 2007 kommer automatiskt ihåg var de olika bildbiblioteken finns så att du snabbt kan hitta dem.

Genom att använda bildbibliotek med Office SharePoint Server 2007 kan du göra följande:

 • Lagra bilder på en delad plats som andra har åtkomst till.
 • Hålla reda på och övervaka ändringar i bilder.
 • Leta upp den senaste versionen av en bild.

Överst på sidan Överst på sidan

Publicera bilder i ett bildbibliotek

 Obs!   Innan du kan publicera bilder i ett bildbibliotek måste du skapa en bildbibliotekslista på en Office SharePoint Server 2007-server. Information om hur du skapar ett bildbibliotek finns i hjälpen för Office SharePoint Server 2007 .

 1. Öppna presentationen som innehåller de bilder som du vill publicera i bildbiblioteket.
 2. Klicka på Microsoft Office-knappenBild av knapp, peka på Publicera och klicka sedan på Publicera bilder.

Dialogrutan Publicera bilder

 1. Markera kryssrutorna bredvid de bilder som du vill publicera i bildbiblioteket i dialogrutan Publicera bilder.

Om du vill markera alla bilderna klickar du på Markera alla.

 1. Gör något av följande under Filnamn:
  • Om du vill byta namn på en eller fler bildfiler klickar du på det befintliga filnamnet och skriver ett nytt namn.
  • Om du vill behålla standardnamnen för bildfilerna går du vidare till steg 5.

 Obs!   I PowerPoint namnges bildfilerna som standard baserat på presentationens namn, i kombination med ett unikt bild-ID. Om du flyttar dina bilder kommer ID-numren för bilderna inte längre att visas i följdordning.

 1. Skriv en beskrivning av bildfilen under Beskrivning.
 2. Ange eller klicka på den plats i bildbiblioteket som du vill publicera bilderna till i listan Publicera på och klicka sedan på Publicera.

Överst på sidan Överst på sidan

Lägga till bilder från ett bildbibliotek i en presentation

 1. Öppna den presentation som du vill lägga till en bild i.
 2. Klicka på pilen under Ny bild i gruppen Bilder på fliken Start och klicka sedan på Återanvänd bilder.
 3. Ange platsen i bildbiblioteket i rutan Infoga bild från i fönstret Återanvänd bilder och klicka på pilen Leta upp bild för att leta upp bildbiblioteket. Du kan också klicka på Bläddra och leta upp bildbiblioteket.
 4. Klicka på den bild som du vill lägga till i listan Alla bilder.

Om du vill visa en större miniatyrbild av en bild placerar du muspekaren över bilden.

 1. Om du vill lägga till fler bilder från ett bildbibliotek i presentationen upprepar du steg 3 och 4.

 Obs!   Om du vill få ett meddelande så fort någon ändrar en bild som du har lagt till i en presentation från ett bildbibliotek klickar du på bilden och markerar kryssrutan Meddela mig när den här bilden ändras längst ned i fönstret Återanvänd bilder.

Överst på sidan Överst på sidan

Söka efter ändringar i bilder som lagts till från ett bildbibliotek

 1. Öppna en presentation som innehåller en eller flera bilder som ursprungligen kommer från ett bildbibliotek på en server.

Dialogrutan Sök efter bilduppdateringar öppnas för att informera dig om att presentationen innehåller en eller flera bilder som associeras med ett bildbibliotek. Dialogrutan innehåller ett alternativ som du kan använda för att kontrollera om bilderna har ändrats.

Dialogrutan Sök efter bilduppdateringar

Dialogrutan Sök efter bilduppdateringar
 1. Klicka på Kontrollera i dialogrutan Sök efter bilduppdateringar.
 2. Gör något av följande:
  • Om presentationen inte innehåller några bilder som behöver uppdateras visas meddelandet Det finns inga uppdaterade bilder för tillfället. Klicka på OK.
  • Om dialogrutan Bekräfta bilduppdatering visas med en miniatyrbild av bilden i presentationen och en bild från bildbiblioteket, jämför du bilderna och gör sedan något av följande:
   • Om du vill ersätta den lokala bilden med den modifierade bilden från bildbiblioteket klickar du på Ersätt.
   • Om du vill lägga till den modifierade bilden i presentationen så att du kan jämföra de båda bilderna i detalj klickar du på Lägg till.

 Obs!   Om du klickar på Lägg till infogas den uppdaterade bilden efter den inaktuella bilden i presentationen.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
PowerPoint 2007