Beskära en bild

Du kan använda de förbättrade beskärningsverktygen (beskära: Att kapa kanterna på ett objekt, lodrätt eller vågrätt. Du kan beskära bilder om du vill dra uppmärksamheten till ett visst område.) för att justera och ta bort oönskade delar av bilder, så att du får det utseende du önskar och snygga dokument. Om du vill ta bort bakgrunden för en bild kan du läsa Ta bort bakgrunden i en bild.

Vad vill du göra?


Översikt över beskärning

Beskärning (beskära: Att kapa kanterna på ett objekt, lodrätt eller vågrätt. Du kan beskära bilder om du vill dra uppmärksamheten till ett visst område.) tar bort eller maskerar områden i en bild (bild: En fil (till exempel en metafil) med grupperade objekt som du kan dela upp och ändra som två eller flera objekt eller en fil som bara är ett objekt (till exempel bitmappar).) som du inte vill ska visas genom att minska de lodräta eller vågräta kanterna. Beskärning används ofta för att dölja eller justera en del av en bild, antingen för att framhäva något eller för att ta bort oönskade delar.

Beskärningsfunktionen har förbättrats så att du nu enkelt kan beskära efter en specifik form, beskära för att passa eller fylla en form eller beskära efter vanliga proportioner (höjd–breddförhållande: Förhållandet mellan en bilds bredd och dess höjd. Det här förhållandet kan bibehållas även om bildens storlek ändras.) för bild.

Exempel: Före och efter beskärning

Överst på sidan Överst på sidan

Beskära en bild

 1. Markera den bild som du vill beskära.
 2. Klicka på Beskär på fliken Format i gruppen Storlek under Bildverktyg.

Bild av menyfliksområde i PowerPoint

Gruppen Storlek på fliken Bildverktygsformat i PowerPoint

 Obs!   Om inte flikarna Bildverktyg och Format visas kontrollerar du att du har markerat en bild. Du måste kanske dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill beskära en sida drar du det mellersta beskärningshandtaget på den sidan in mot mitten.
  • Om du vill beskära två sidor samtidigt håller du ned CTRL medan du drar det mellersta handtaget på någon av sidorna in mot mitten.
  • Om du vill beskära alla fyra sidor samtidigt håller du ned CTRL medan du drar ett hörnhandtag mot mitten.
 2. Välj var bilden ska beskäras genom att flytta antingen beskärningsområdet (genom att dra i beskärningsrektangelns kanter) eller bilden.
 3. När du är klar trycker du på ESC.

 Obs! 

Överst på sidan Överst på sidan

Beskära efter en specifik form

Ett snabbt sätt att ändra en bilds form är att beskära den efter en specifik form. När du beskär efter en specifik form justeras bilden automatiskt så att den fyller formen och bildens proportioner behålls.

 1. Markera den bild eller de bilder som du vill beskära efter en specifik form.

Om du beskära flera bilder måste du beskära efter samma form. Om du vill beskära efter olika former beskär du bilderna individuellt.

 1. Klicka på pilen under Beskär på fliken Format i gruppen Storlek under Bildverktyg.

Lista när du har klickat på knappen Beskär

 Obs!   Om inte flikarna Bildverktyg och Format visas kontrollerar du att du har markerat en bild. Du måste kanske dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format.

 1. Klicka på Beskär efter form och klicka sedan på den form du vill beskära efter.

 Tips!   Om du vill ha samma bild i olika former gör du en kopia av bilden och beskär sedan varje bild individuellt efter önskad form.

Överst på sidan Överst på sidan

Beskära efter vanliga proportioner

Du kanske vill beskära bilden efter en vanlig fotostorlek eller vanliga proportioner (höjd–breddförhållande: Förhållandet mellan en bilds bredd och dess höjd. Det här förhållandet kan bibehållas även om bildens storlek ändras.) så att den enkelt passar in i en bildram. Det här är också ett bra sätt att se proportionerna för bilden när du beskär den.

 1. Markera bilden som du vill beskära efter vanliga proportioner.
 2. Klicka på pilen under Beskär på fliken Format i gruppen Storlek under Bildverktyg.

Lista när du har klickat på knappen Beskär

 Obs!   Om inte flikarna Bildverktyg och Format visas kontrollerar du att du har markerat en bild. Du måste kanske dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format.

 1. Peka på Proportioner och klicka sedan på önskat förhållande.
 2. När du är klar trycker du på ESC.

Överst på sidan Överst på sidan

Beskära för att passa eller fylla en form

Om du vill ta bort en del av en bild men ändå fylla formen med så mycket av bilden som möjligt väljer du Fyll. När du väljer det här alternativet kanske inte alla bildens kanter visas men originalbildens proportioner (höjd–breddförhållande: Förhållandet mellan en bilds bredd och dess höjd. Det här förhållandet kan bibehållas även om bildens storlek ändras.) behålls. Om du vill att hela bilden ska få plats i formen väljer du Anpassa. Proportionerna för originalbilden behålls.

 1. Markera den bild som du vill beskära så att den får plats i eller fyller en form.
 2. Klicka på pilen under Beskär på fliken Format i gruppen Storlek under Bildverktyg.

Lista när du har klickat på knappen Beskär

 Obs!   Om inte flikarna Bildverktyg och Format visas kontrollerar du att du har markerat en bild. Du måste kanske dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format.

 1. Klicka på Fyll eller Anpassa.
 2. När du är klar trycker du på ESC.

Överst på sidan Överst på sidan

Ta bort beskurna delar av en bild

Även efter att du beskurit (beskära: Att kapa kanterna på ett objekt, lodrätt eller vågrätt. Du kan beskära bilder om du vill dra uppmärksamheten till ett visst område.) delar av en bild förblir de beskurna delarna en del av bildfilen. Du kan minska filstorleken genom att ta bort de beskurna delarna från bildfilen. Det här förhindrar också att andra kan se delar av bilden som du har tagit bort.

 Viktigt!   Den här åtgärden kan inte ångras. Därför bör du bara göra den när du är säker på att du har gjort alla önskade beskärningar och ändringar.

 1. Klicka på den bild eller de bilder som du vill ta bort oönskad information från.
 2. Klicka på Komprimera bilder på fliken Format i gruppen Justera under Bildverktyg.

Bild av menyfliksområde i PowerPoint

 Obs!   Om inte flikarna Bildverktyg och Format visas kontrollerar du att du har markerat en bild. Du måste kanske dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format.

 1. Markera kryssrutan Ta bort beskurna områden i bilder under Komprimeringsalternativ.

Om du vill ta bort beskärningar bara för den markerade bilden eller de markerade bilderna och inte för alla bilderna i filen markerar du kryssrutan Använd endast på den här bilden.

 Tips!   Mer information om hur du minskar filstorleken för bilder och komprimerar bilder finns i Minska filstorleken för bilder.

 
 
Gäller:
Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Word 2010