Sida 3 av 27FÖREGNÄSTA

Skapa din första presentation

Områden i PowerPoint-fönstret


Detta är den vy som visas när du öppnar PowerPoint. Den kallas normalvyn och det är här som du skapar presentationens bilder. Normalvyn består av tre huvudområden:

Bildtext 1 Bildfönstret är det stora området i mitten där du arbetar med bilderna.
Bildtext 2 Rutorna med streckade kantlinjer på bilderna är platshållare. Det är i dessa som du skriver din text. Platshållarna kan också innehålla bilder, diagram och andra objekt som inte är text.
Bildtext 3 Till vänster visas små versioner, miniatyrer, av bilderna i presentationen. Den bild du för tillfället arbetar med är markerad. Detta är fliken Bilder och när du har lagt till bilder i presentationen kan du klicka på bildminiatyrerna här för att förflytta dig till mellan dem.
Bildtext 4 Längst ned visas rutan Anteckningar där du skriver stödanteckningar för din presentation. Anteckningsutrymmet är större än vad som visas här.
Sida 3 av 27FÖREGNÄSTA