Basuppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint 2013

En PowerPoint-presentation fungerar som ett bildspel. Det meddelande eller den historia som du vill förmedla delar du upp i en rad bilder – du kan tänka dig att varje bild är som en vit duk som du fyller med bilder, ord och former som för fram ditt budskap.

 Tips   

Välja ett tema

När du öppnar PowerPoint kommer du att se några inbyggda teman. Ett tema består av en bildformgivning som innehåller matchande färger (temafärger: Den uppsättning färger som används i en fil. Temafärger, temateckensnitt och temaeffekter utgör ett tema.), teckensnitt (temateckensnitt: En uppsättning större och mindre teckensnitt som används i en fil. Temateckensnitt, temafärger och temaeffekter utgör ett tema.) och specialeffekter (temaeffekter: En uppsättning visuella attribut som används på element i en fil. Temaeffekter, temafärger och temateckensnitt utgör ett tema.) som skuggor, speglingar och så vidare.

 1. Välj ett tema.
 2. Klicka på Skapa. Du kan också välja en färgvariation och klicka på Skapa.

Startskärmen i PowerPoint 2013

Läs mer: Använda färg och design till bilder (tema)

Infoga en ny bild

Gå till fliken start klicka på Ny bild och välj en bildlayout.

Infoga en ny bild

Mer information finns i Lägga till, arrangera om och ta bort bilder.

Spara en presentation

 1. Klicka på Spara på fliken Arkiv.
 2. Välj eller bläddra efter en mapp.
 3. I rutan Filnamn anger du ett namn på presentationen och klickar sedan på Spara.

Spara en presentation

 Tips    Spara allt eftersom. Tryck ofta på Ctrl+S.

Mer information finns i Spara en presentation

Lägga till text

Klicka inuti en textplatshållare och börja skriva.

Lägga till text

Formatera din text

 1. Markera texten.
 2. Klicka på Format under Ritverktyg.
 3. Gör ett av följande:
 • Om du vill ändra färgen på texten klickar du på Fyll text och väljer sedan färg.
 • Om du vill ändra konturfärgen på din text klickar du på Textkontur och väljer sedan färg.
 • Om du vill använda skugga, reflektion, ljussken, fasning, 3D-rotation eller omvandling klickar du på Texteffekter och väljer sedan den effekt du vill ha.

Formatera text

Läs mer:

Lägga till figurer

 1. Klicka på Figurer på fliken Infoga.
 2. Välj önskad figur, klicka någonstans i bilden och dra sedan med musen för att rita figuren.

Infoga en form

 Tips    Håll ned Skift medan du drar för att skapa en perfekt kvadrat eller cirkel (eller för att begränsa storleken på andra figurer).

Mer information finns i Lägga till figurer.

Lägga till bilder

Gör något av följande på fliken Infoga:

 • Om du vill infoga en bild som finns sparad på din lokala enhet eller på en intern server klickar du på Bilder på min dator, bläddrar efter bilden och klickar sedan på Infoga.

Lägga till en bild

 • Om du vill infoga en bild från Bing eller från ClipArt-galleriet på Office.com klickar du på Onlinebilder och använder sökrutan för att söka reda på bilden.

Till exempel kan du skriva in "katter" i sökrutan Office.com Clip Art.

Infoga en bild från Clip Art


Här är ett urval av kattbilder:

Urval av kattbilder på Clip Art-webbplatsen

 • Välj en bild och klicka sedan på Infoga.

Mer information finns i Infoga en bild

Lägga till stödanteckningar

Bilderna blir bäst om du inte fyller dem med för mycket information. Lägg i stället in praktiska fakta och noteringar i dina stödanteckningar, som du kan titta i under presentationens gång.

 1. Klicka på Anteckningar längst ned i fönstret för att öppna rutan Anteckningar.

Lägga till stödanteckningar

 1. Klicka inuti rutan Anteckningar nedanför bilden och börja skriva in dina noteringar.

Mer information finns i Lägga till stödanteckningar till varje bild i en presentation

Skriva ut stödanteckningar

 1. Klicka på Skriv ut på fliken Arkiv.
 2. Välj önskad skrivare under Skrivare.
 3. Klicka på nedpilen bredvid Helsidesbilder under Inställningar, och sedan på Anteckningssidor under Utskriftslayout.
 4. Klicka på Skriv ut.

Skriva ut stödanteckningarna

Mer information finns i Skriva ut bilder med eller utan stödanteckningar.

Framföra en presentation

Gör något av följande på fliken Bildspel:

 • Klicka på Från början i gruppen Starta bildspelet om du vill börja presentationen med den första bilden.

Starta presentationen från början

 Tips    Mer information om hur du gör för att titta på dina anteckningar utan att publiken ser dem under presentationen finns i Använd föredragshållarvyn för att leverera bildspelet.

Lämna bildspelsvyn

Du kan lämna bildspelsvyn när som helst genom att trycka på Esc på tangentbordet.

 
 
Gäller:
PowerPoint 2013