Sida 29 av 31FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med PowerPoint 2007

WordArt-exempel, före och efter

Bildtext 1 WordArt-logotyp som har skapats i PowerPoint 2003.
Bildtext 2 Samma logotyp när den öppnas i PowerPoint 2007 : Logotypen förbättras direkt.

Du kanske har varit med om följande: Du har öppnat en äldre presentation i PowerPoint 2007 utan att lägga till PowerPoint 2007-funktioner i presentationen. När du sedan sparar den öppnas kompatibilitetskontrollen. Du meddelas att PowerPoint 2007-funktionen inte kan redigeras om du sparar presentationen i det gamla formatet.

Varför?

Det beror på att vissa typer av formatering och element uppgraderas automatiskt i PowerPoint 2007 för att de ska se så bra ut som möjligt.

Ett exempel är WordArt. Om den gamla presentationen innehåller WordArt uppgraderas den med de senaste effekterna som finns i PowerPoint 2007. Detsamma gäller 3D-effekter och skuggor.

Om du sparar en fil som har uppgraderas på det här sättet i det gamla formatet kommer du inte att kunna redigera det som ett WordArt-objekt längre. Det kommer i stället att konverteras till en bild. Liksom grafiken i det tidigare exemplet kan WordArt-objektet emellertid redigeras som vanligt när filen öppnas på nytt i PowerPoint 2007, förutsatt att objektet inte har ändrats i den tidigare PowerPoint-versionen.

Sida 29 av 31FÖREGNÄSTA