Sida 11 av 31FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med PowerPoint 2007

Person som skapar en presentation


Är du redo att börja arbeta? Här följer en introduktion till hur du skapar en presentation.

Lär dig hur du skapar en ny presentation i PowerPoint 2007, och hur du lägger till en bakgrund och ändrar färger för dina bilder.

Med flikarna och verktygen i menyfliksområdet kan du infoga element på bilderna och formatera dem som du vill. Konfigurera sedan bildspelet och förbered för en utskrift.

Du har mycket mer att upptäcka så det är bäst att du börjar direkt.

Sida 11 av 31FÖREGNÄSTA