Använda teman och bakgrundsformat i PowerPoint 2007

I den här artikeln


Överst på sidan Överst på sidan

Översikt över Office-teman

 Obs! 

Tidigare har det tagit tid att formatera Microsoft Office-dokument för att få ett enhetligt utseende, eftersom du har varit tvungen att välja färg- och formatalternativ för tabeller, scheman, figurer och diagram separat. I Microsoft Office 2007-systemet gör teman (tema: En uppsättning enhetliga designelement som skapar en genomgående stil i ditt dokument genom att använda färger, teckensnitt och bilder.) det enklare att skapa matchande, proffsiga dokument, till och med i flera program. Samma teman finns nu i Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 och Microsoft Office Outlook 2007, och du kan enkelt välja ett tema med ett klick. Använd teman för att ge all kommunikation i organisationen ett enhetligt utseende.

Exempel på samma tema som används i flera program

Samma tema används i Office PowerPoint 2007, Office Excel 2007 och Office Word 2007

Om du vill prova olika teman håller du pekaren över en miniatyr i galleriet Teman och ser hur dokumentet ändras.

Olika teman för samma SmartArt-grafik

Fyra teman som används för samma SmartArt-grafik. Medurs från längst upp till vänster: Metro, standardtemat i Office, Spetsigt och Vandring.

 Tips!   Du kan hämta ytterligare teman från Microsoft Office Online. Klicka på länken Fler teman på Microsoft Office Online i galleriet Teman.

Om du använder ett nytt tema ändras stora delar av dokumentet. WordArt (WordArt: Textobjekt som du skapar med färdiga effekter som du kan lägga till ytterligare formateringsalternativ i.)-effekter används för rubriker i Office PowerPoint 2007. Tabeller, scheman, SmartArt-grafik, figurer och andra objekt (objekt: En tabell, ett diagram, ett grafiskt objekt, en ekvation eller annan typ av information. Objekt som skapas i ett program, till exempel ett kalkylprogram, och länkas eller bäddas in i ett annat program är OLE-objekt) uppdateras så att de kompletterar varandra. I Office PowerPoint 2007 kan även layouter och bakgrunder på bilder ändras drastiskt från tema till tema. Om du är nöjd med hur ett tema ser ut när du använder det i presentationen har du formaterat klart med bara ett klick. Om du vill anpassa presentationen ytterligare kan du ändra temafärger, temateckensnitt eller temaeffekter.

Du kan använda inbyggda teman eller anpassa egna teman i PowerPoint 2007.

Överst på sidan Överst på sidan

Skillnaden mellan teman och mallar

Teman hittar du i galleriet Teman. Ett tema kan vara en fristående filtyp (.thmx), men varje presentation som du skapar har också ett tema – även tomma, nya presentationer. Inbyggda teman innehåller inte text eller data, utan temafärger, temateckensnitt eller temaeffekter används för alla delar av dokumentet, inklusive text och data.

En PowerPoint-mall är en särskild filtyp (.potx) som du kan använda som utgångspunkt. När du öppnar en mall, öppnas en ny presentation med innehåll, layout, formatering, format och temat som används för den mallen.

Temafil och mallfil

När du skapar och sparar en mall kan du öppna den senare i dialogrutan Ny presentation. När du skapar och sparar ett tema visas det i galleriet Teman.

Överst på sidan Överst på sidan

Anpassa teman

Du kan skapa många olika anpassade teman genom att utgå från ett inbyggt tema. Anpassning av temafärger, temateckensnitt och temaeffekter hittar du bredvid galleriet Teman. Välj ett tema, ändra inställningar eller definiera egna och spara sedan inställningarna som ett nytt tema i galleriet. Du kan även ta bort ett anpassat tema som du inte behöver längre.

Bild av menyfliksområdet i PowerPoint

Om du vill använda ännu fler färger, teckensnitt och effekter kan du hämta nya teman från Microsoft Office Online på något av följande sätt:

  • Gå till gruppen Teman på fliken Design, klicka på knappen MerBild av knapp och klicka sedan på Fler teman på Microsoft Office Online.

Detaljerad information om hur du ändrar eller anpassar temafärger eller -teckensnitt finns i artikeln Anpassa ett tema i PowerPoint 2007.

Överst på sidan Överst på sidan

Temafärger

Att ändra temafärger (temafärger: Den uppsättning färger som används i en fil. Temafärger, temateckensnitt och temaeffekter utgör ett tema.) är den tydligaste ändringen du kan göra i presentationen, förutom att ändra tema. Med ett klick kan du ändra presentationens ton från vardaglig till formell, eller tvärtom, genom att ändra temafärger.

Temafärger har tolv färgplatser. De första fyra vågräta färgerna är avsedda för text och bakgrunder. Text som skapas med ljusa färger är alltid läslig över mörka färger, och text som skapas med mörka färger är alltid läslig över ljusa färger. De följande sex är tilläggsfärger som alltid är synliga över fyra möjliga bakgrundsfärger. De sista två färgerna, som inte visas på bilden nedan, är reserverade för hyperlänkar (hyperlänk: Färgad och understruken text eller grafik som du klickar på när du vill gå till en fil, en plats i en fil, en webbsida på Internet eller en webbsida i ett intranät. Hyperlänkar kan också gå till diskussionsgrupper och till Gopher-, Telnet- eller FTP-platser.) och använda hyperlänkar (använd hyperlänk: En hyperlänk till ett mål du har besökt. När du har följt hyperlänken till målet ändrar den färg.).

Temafärger

Temafärger klarar både ljusa och mörka bakgrunder på ett bra sätt. Det finns inbyggda synlighetsregler i temat så att du kan byta färger när som helst och allt innehåll fortfarande är läsligt och ser bra ut. I PowerPoint 2007 används stor text, ibland ljus på en mörk bakgrund.

När du klickar på Färger i gruppen Teman representerar färgerna som visas bredvid temats namn tilläggs- och hyperlänkfärger för det temat. Om du ändrar någon av färgerna och skapar en egen uppsättning temafärger, uppdateras färgerna som visas på knappen Färger samt bredvid namnet på temat.

Temafärger

Temafärger visas i varje färggalleri tillsammans med en uppsättning toner och nyanser som är baserade på temafärgerna. Genom att välja färger från den här utökade, matchande uppsättningen, kan du välja formatering för enskilda delar av innehållet som följer temat. När temafärgerna ändras, ändras galleriet med färger samt allt dokumentinnehåll där temafärgerna används.

Temafärgväljare

I galleriet Temafärger visas alla färguppsättningar från inbyggda teman. Om du vill skapa egna anpassade temafärger klickar du på Färger i gruppen Teman och sedan på Skapa nya temafärger.

Detaljerad information om hur du anpassar temafärger finns i artikeln Anpassa ett tema i PowerPoint 2007.

Överst på sidan Överst på sidan

Temateckensnitt

Proffsiga dokumentdesigner vet att det är ett smakfullt och säkert designval att använda ett teckensnitt i ett helt dokument. Två teckensnitt är ett bättre val, om de används försiktigt för kontrast. Varje Office-tema innehåller två teckensnitt – ett för rubriker och ett för brödtext. Det kan vara samma teckensnitt (som används överallt) eller två olika teckensnitt. I Office PowerPoint 2007 används de här teckensnitten för att skapa automatiska textformat. I Snabbformat (snabbformat: Uppsättningar av formateringsalternativ som gör det enklare att formatera dokument och objekt.)gallerierna för text och WordArt (WordArt: Textobjekt som du skapar med färdiga effekter som du kan lägga till ytterligare formateringsalternativ i.) används dessutom samma temateckensnitt (temateckensnitt: En uppsättning större och mindre teckensnitt som används i en fil. Temateckensnitt, temafärger och temaeffekter utgör ett tema.).

Om du ändrar temateckensnitten, uppdateras all text i rubriker och punktlistor i presentationen. I tidigare versioner av PowerPoint var du tvungen att göra en sådan här global ändring på en bildbakgrund (bildbakgrund: Den huvudbild som innehåller information om en presentations tema och layouter, t.ex. bakgrund, färg, teckensnitt, effekter och platshållares storlekar och placeringar.).

När du klickar på Tecken i gruppen Teman, visas namnen på teckensnitten för rubriker och brödtext som används för varje temateckensnitt under temats namn.

Temateckensnittväljare

Dessutom har dialogrutan Skapa nya temateckensnitt uppdaterats med de temateckensnitt som används.

Dialogrutan Skapa nya temateckensnitt

Detaljerad information om hur du anpassar temateckensnitt finns i artikeln Anpassa ett tema i PowerPoint 2007.

Överst på sidan Överst på sidan

Temaeffekter

Temaeffekter (temaeffekter: En uppsättning visuella attribut som används på element i en fil. Temaeffekter, temafärger och temateckensnitt utgör ett tema.) anger hur effekter används i scheman, SmartArt-grafik, figurer, bilder, tabeller, WordArt (WordArt: Textobjekt som du skapar med färdiga effekter som du kan lägga till ytterligare formateringsalternativ i.) och text. I galleriet Temaeffekter kan du byta ut olika uppsättningar effekter och snabbt ändra utseendet på de här objekten (objekt: En tabell, ett diagram, ett grafiskt objekt, en ekvation eller annan typ av information. Objekt som skapas i ett program, till exempel ett kalkylprogram, och länkas eller bäddas in i ett annat program är OLE-objekt). Du kan inte skapa egna uppsättningar temaeffekter, men du kan välja vilken effekt du vill använda i ett eget tema.

I varje tema finns det en effektmatris som används för att generera temaeffekten. Effektmatrisen har tre formatnivåer med linje-, fyllnings- och specialeffekter, till exempel skugg- och 3D-effekter. Yrkesdesigner kallar ofta de här formatnivåerna för "penseldrag", "ton" och "djup". Genom att kombinera tre formateringsdimensioner – linjer, fyllning och effekter – kan du skapa utseenden som matchar samma temaeffekter.

Det här är effektmatrisen för Office-temat (standardtemat).

Effektmatris för Office-tema

Varje tema har en egen effektmatris för ett eget utseende. Ett tema kan till exempel ha ett metalliskt utseende och ett annat kan se ut som frostat glas.

Detaljerad information om hur du anpassar temaeffekter finns i artikeln Anpassa ett tema i PowerPoint 2007.

Överst på sidan Överst på sidan

Snabbformat

Teman ändrar färger, teckensnitt och effekter som används, medan Snabbformat (snabbformat: Uppsättningar av formateringsalternativ som gör det enklare att formatera dokument och objekt.) (eller format) ändrar hur olika färger, teckensnitt och effekter kombineras samt vilka färger, teckensnitt och effekter som dominerar. När du håller pekaren över en miniatyr i Snabbformat kan du se hur det formatet påverkar tabeller, SmartArt-grafik, scheman eller figurer.

Designbeskrivningen (temafärger (temafärger: Den uppsättning färger som används i en fil. Temafärger, temateckensnitt och temaeffekter utgör ett tema.), temateckensnitt (temateckensnitt: En uppsättning större och mindre teckensnitt som används i en fil. Temateckensnitt, temafärger och temaeffekter utgör ett tema.) och temaeffekter (temaeffekter: En uppsättning visuella attribut som används på element i en fil. Temaeffekter, temafärger och temateckensnitt utgör ett tema.)) av teman ger gallerier med Snabbformat som alltid matchar temat för dokumentet. Både teman och Snabbformat skapas av yrkesdesigner så att alla dokument ser proffsiga ut. När du väljer från de olika gallerierna med Snabbformat matchar innehållet det övergripande dokumenttemat.

Snabbformatgalleriet för figurer

Snabbformatgalleriet för figurer

I Office PowerPoint 2007 kan du se temafärger, temateckensnitt och temaeffekter som en lista med formateringsingredienser, och varje Snabbformat som ett recept.

Överst på sidan Överst på sidan

Bakgrundsformat i PowerPoint

Bakgrundsformat finns bara i Office PowerPoint 2007 och den nya temafärg (temafärger: Den uppsättning färger som används i en fil. Temafärger, temateckensnitt och temaeffekter utgör ett tema.)modellen används, som definierar två mörka färger och två ljusa färger som används för text och bakgrunder. De ljusa färgerna är alltid synliga över mörka färger och tvärtom, till exempel när mörk färg används över en ljus bakgrund. Det finns sex tilläggsfärger som matchar alla fyra bakgrundsfärger.

Tillgängliga färger till bakgrundsformat

Exempel på färger i bakgrundsformat

Dessutom finns det, inom varje tema (tema: En uppsättning enhetliga designelement som skapar en genomgående stil i ditt dokument genom att använda färger, teckensnitt och bilder.), tre definitioner av bakgrundsfyllning: fin, måttlig och intensiv. Genom att kombinera de fyra bakgrundsfärgerna med de tre temabakgrunderna får du tolv möjliga bakgrundsformat.

I inbyggda teman är alltid den översta raden i galleriet Bakgrundsformat hela fyllningar. Om du vill öppna galleriet Bakgrundsformat går du till gruppen Bakgrund på fliken Design och klickar på Bakgrundsformat.

Galleriet Bakgrundsformat

Exempel på galleriet Bakgrundsformat

Om du använder bakgrundsformaten från den andra raden i galleriet på bilden ovan, får du de fyra varianterna på följande bild.

Varianter från bakgrundsgalleriet

Fyra varianter av bakgrundsformat

Lägg märke till hur den mörka och ljusa texten och bakgrundsfärgerna ändras automatiskt beroende på vilken bakgrund du väljer. På många projektorer syns mörka bakgrunder och ljus text bättre än ljusa bakgrunder och mörk text. Du kan använda bakgrundsformaten för att snabbt ändra presentationen när du ska använda en projektor.

Detaljerad information om hur du lägger till en bakgrund på en bild finns i artikeln Lägga till en bakgrund i en presentation.

 Tips!   Om du bara vill använda ett bakgrundsformat eller ett tema på några bilder i presentationen, högerklickar du på bakgrundsformatet eller temat och klickar på Använd på markerade bilder på snabbmenyn.

Hämta en kostnadsfri utvärderingsversion av Office 2007, som du sedan kan köpa.
Kostnadsfri 60-dagars utvärderingsversion av Office 2007

Vill du köpa nya Microsoft Office? Spara pengar med specialerbjudanden.
Office 2007 – köp nu

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
PowerPoint 2007