Använda specialeffekter i ett videoklipp

Du kan använda skuggor, reflektioner, ljusskenseffekter, mjuka kanter, fasningar och 3D-rotationer i ett videoklipp.

 1. Klicka på det videoklipp i bilden som du vill lägga till en effekt för.
 2. Klicka på Videoeffekter i gruppen Videoformat på fliken Format under Videoverktyg.

 Tips!   Om flikarna Videoverktyg och Format inte visas dubbelklickar du på videoklippet för att vara säker på att du har markerat det.

Använda specialeffekter i ett videoklipp

Videoeffekter

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill använda eller ändra en förinställd kombination av effekter pekar du på Förval och klickar på den effekt som du vill använda.

 Tips!   Om du vill anpassa den förinställda effekten klickar du på 3D-alternativ längst ned på Förval-menyn och väljer önskade alternativ.

 • Om du vill använda eller ändra en skugga pekar du på Skugga och klickar på den skugga som du vill använda.

 Tips!   Om du vill anpassa skuggan klickar du på Skuggalternativ längst ned på Skuggning-menyn och väljer önskade alternativ.

 • Om du vill använda eller ändra en reflektion pekar du på Reflektion och klickar på det alternativ som du vill använda.

 Tips!   Om du vill anpassa effekten klickar du på Reflektionsalternativ längst ned på menyn och väljer önskade alternativ.

 • Om du vill använda eller ändra en ljusskenseffekt pekar du på Ljussken och klickar på den effekt som du vill använda.
 • Ljusskenseffekter

 Obs! 

 • Om du vill anpassa ljusskensfärgerna klickar du på Fler ljusskensfärger och väljer den färg som du vill använda.
 • Om du vill anpassa effekten klickar du på Alternativ för ljussken och väljer önskade alternativ.
 • Om du vill använda eller ändra en mjuk kant pekar du på Mjuka kanter och klickar på önskad storlek på kanten.

 Tips!   Om du vill anpassa effekten klickar du på Alternativ för mjuka kanter längst ned på menyn och väljer önskade alternativ.

 • Om du vill använda eller ändra en kant pekar du på Fasning och klickar på den fasningseffekt som du vill använda.

 Tips!   Om du vill anpassa fasningseffekten klickar du på 3D-alternativ längst ned på menyn och väljer önskade alternativ.

 • Om du vill använda eller ändra en 3D-rotation pekar du på 3D-rotation och klickar på den rotation som du vill använda.

 Tips!   Om du vill anpassa rotationen klickar du på Alternativ för 3D-rotation och väljer önskade alternativ.

 Tips!   Om du vill ta bort en effekt som du har lagt till i videoklippet pekar du på menyposten för effekten och klickar på alternativet Ingen effekt. Om du till exempel vill ta bort en skugga pekar du på Skuggning och klickar på Ingen skuggning.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
PowerPoint 2010