Använda pipetten för att matcha färger i bilden

Är du trött på att försöka matcha färgerna i figurer och bilder mot andra delar av PowerPoint-presentationer så att bilderna får ett enhetligt utseende? Med det nya pipettverktyget kan du låta PowerPoint göra jobbet åt dig.

Dubbelklicka på figuren eller något annat objekt som du vill matcha färger för. (Du kan markera flera objekt samtidigt genom att trycka på Ctrl och sedan klicka på figurerna.) Klicka sedan på något av färgalternativen, t.ex Figurfyllning i gruppen Figurformat under Ritverktyg på fliken Format.

Den listrutemenyn Figurfyllning med pipetten

Använd pipetten och klicka på färgen som du vill matcha och använda i den valda figuren eller objektet.

Pipettmarkör och matchad färg

När du för pekaren över de olika färgerna visas en förhandsgranskning av de enskilda färgerna. Hovra eller stanna på en färg om du vill visa dess RGB-färgvärden. Klicka på önskad färg. Om många färger sitter tätt ihop kan du hämta rätt färg på ett mer precist sätt genom att i stället markera den genom att trycka på Retur eller Blanksteg.

RGB-värden för färger som har valts med pipetten

Du kan trycka på Esc om du vill avbryta användningen av pipetten utan att välja färg.

 Tips    Du kan även matcha färger oavsett var de finns på skärmen. Klicka först på pipetten och klicka sedan på musknappen och håll ned den samtidigt som du drar musen till färgen som du vill matcha. Pipetten försvinner om du för musen utanför PowerPoint, men färgen visas ändå i förhandsgranskningen och den kan matchas.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
PowerPoint 2013