Använda menyfliksområdet i stället för verktygsfält och menyer

Första gången du använder vissa program i Microsoft Office 2007-systemetkanske du blir överraskad. Menyer och verktygsfält i vissa program har ersatts av menyfliksområdet, som är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

Menyfliksområdet i Word 2007

Menyfliksområdet som det ser ut i Microsoft Office Word 2007

Menyflikarna gör att du snabbt kan hitta de kommandon du behöver för att utföra en uppgift. Kommandona är ordnade i logiska grupper, som är samlade på flikar. Varje flik hör till en typ av aktivitet (t.ex. att skriva eller att skapa layout för en sida). För att det inte ska bli rörigt visas vissa flikar bara när de behövs. Fliken Bildverktyg visas t.ex. bara när en bild är markerad.

Artikelinnehåll


Program med menyflikar

Menyflikar finns i följande program i Microsoft Office 2007-systemet:

 • Office Access 2007
 • Office Excel 2007
 • Office PowerPoint 2007
 • Office Word 2007
 • Office Outlook 2007 (i öppna objekt, t.ex. E-post, Kontakter och Avtalade tider)

Överst på sidan Överst på sidan

Läs mer om hur du använder menyflikar

Klicka på någon av följande länkar till avsnitt, utbildning och demonstrationer som hjälper dig att snabbt komma igång med menyfliksområdet.

VisaOffice 2007

VisaMicrosoft Office Access 2007

VisaMicrosoft Office Excel 2007

VisaMicrosoft Office Outlook 2007

VisaMicrosoft Office PowerPoint 2007

VisaMicrosoft Office Word 2007

Överst på sidan Överst på sidan

Minimera menyfliksområdet

Menyflikarna gör att du snabbt kan hitta de kommandon du behöver för att utföra en uppgift. Kommandona är ordnade i logiska grupper, som är samlade på flikar. Varje flik hör till en typ av aktivitet (till exempel att skriva eller att skapa layout för en sida). För att det inte ska bli rörigt på skärmen visas vissa flikar bara när de behövs.

Du kan inte ta bort menyfliksområdet eller byta ut det mot verktygsfält eller menyer från tidigare versioner av Microsoft Office. Du kan emellertid minimera menyfliksområdet så att du får mer utrymme på skärmen.

Alltid använda menyfliksområdet i minimerat läge

 1. Klicka på Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst Bild av knapp.
 2. Klicka på Minimera menyfliksområdet i listan.
 3. Om du vill använda menyfliksområdet när det är minimerat, klickar du på önskad flik och sedan på alternativet eller kommandot som du vill använda.
  När menyfliksområdet är minimerat kan du till exempel markera text i ett Microsoft Office Word-dokument, klicka på fliken Start och sedan klicka på önskad storlek i gruppen Tecken. När du har klickat på önskad storlek blir menyfliksområdet minimerat igen.

Ha menyfliksområdet minimerat under en kort tid

 • Om du snabbt vill minimera menyfliksområdet dubbelklickar du på namnet på den aktiva fliken. Dubbelklicka på fliken igen när du vill återställa menyfliksområdet.

Kortkommando  Du kan minimera respektive återställa menyfliksområdet genom att trycka på CTRL+F1.

Återställa menyfliksområdet

 1. Klicka på Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst Bild av knapp.
 2. Klicka på Minimera menyfliksområdet i listan.

Kortkommando  Du kan minimera respektive återställa menyfliksområdet genom att trycka på CTRL+F1.

 Tips!   Du kan fortfarande använda tangentbordsgenvägarna när menyfliksområdet är minimerat. Mer information om tangentbordsgenvägar finns i Använda tangentbordet för att arbeta med program med menyflikar.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Access 2007, Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007