Använda en konstnärlig effekt i en bild

Du kan använda en konstnärlig effekt i en bild eller en bildfyllning så att bilden liknar en skiss, teckning eller målning. En bildfyllning är en form eller ett annat objekt med en bild som används som "fyllning".

Du kan bara använda en konstnärlig effekt åt gången. Om du lägger på flera effekter tas den första effekten bort.

Bild av blad

Originalbild

Blad med effekten Fotokopia

Samma bild med effekten Fotokopia

Bild med gråskaleeffekt

Originalbild med effekten Blyerts, gråskala

Använda en konstnärlig effekt

 Viktigt!   När du komprimerar en bild för att få en mindre fil ändras mängden detaljer i källbilden. Det innebär att bilden kan se annorlunda ut efter komprimeringen. Därför bör du komprimera bilden och spara filen innan du använder en konstnärlig effekt. Om du inte är nöjd med hur bilden ser ut efter komprimeringen och när den konstnärliga effekten har lagts på, kan du göra om komprimeringen även om du har sparat filen, så länge du inte har stängt programmet du arbetar i.

  1. Klicka på den bild där du vill använda en konstnärlig effekt.
  2. Under Bildverktyg på fliken Format går du till gruppen Justera och klickar på Konstnärliga effekter.

Gruppen Justera på fliken Format under Bildverktyg

Gruppen Justera på fliken Format under Bildverktyg

Se till att du har markerat en bild om inte flikarna Format eller Bildverktyg visas. Du kanske måste dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format.

  1. Klicka på den konstnärliga effekt som du vill använda.

 Tips!   Du kan flytta muspekaren över en effekt och använda dynamisk förhandsgranskning för att se hur bilden kommer att se ut med effekten innan du klickar på den du vill ha.

  1. Om du vill finjustera effekten klickar du på Alternativ för konstnärliga effekter.

Mer information om de här alternativen finns i Formatera objekt (fönstret Konstnärliga effekter).

 Tips!   Om du använder PowerPoint kan du spara den ursprungliga versionen av bilden även om du lagt på en konstnärlig effekt i bilden.

Ta bort en konstnärlig effekt

  1. Klicka på bilden med den konstnärliga effekt som du vill ta bort.
  2. På fliken Format går du till gruppen Justera och klickar på Konstnärliga effekter.
  3. I galleriet Konstnärliga effekter klickar du på den första effekten: Ingen.

Om du vill ta bort alla effekter du lagt till i bilden, inklusive effekter från andra gallerier och inte bara från galleriet Konstnärliga effekter, klickar du på Återställ bild.

 Tips!   Du kan även lägga till effekter som skuggor, reflektioner och ljussken, ändra ljusstyrka och kontrast i bilden eller ändra färg på bilden.

 
 
Gäller:
Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 2010